neděle 17. července 2011

Gurupurnima, slavnost k poctě Gurua.

Úvahy o Gurupurnimě od Uptalavati (Jean Peterson) z blogu Virtual-Babaji-Vishwananda v českém překladu, ilustrované jednou indickou příhodou:

Toho času jsem ve Shree Peetha Nilaya a dnes, v pátek 14. července se zde celebruje Gurupurnima. V tento den je uctíván Guru, duchovní učitel. Večer byli všichni oddaní obdarováni možností uctít Gurua, kleknout si před něj, omýt jeho nohy vodou, položit na ně plátky růží. Tato jednota vytvořila citelně hlubokou, nádhernou shakti energii.

Ráda bych z mé vzpomínky krátce popsala o čem Swamiji po uctívání Gurua hovořil. Začal mluvit o tom, že a jak Guru v nitru každého přebývá. Mluvil o 108 bhajanech (písních k Boží chvále), které zpívali lidé z různých zemí během celého dne. Swamiji sám zpíval spolu s obyvately Shree Peetha Nilaya první a poslední kolo.

Swami hovořil o jednotě, která se vytváří, když lidé společně zpívají Boží jména a že společné zpívání Božích jmen tuto jednotu a zúčastněné lidi posiluje. Je tomu tak, jak řekl Ježíš: “Kde se sejdou dva nebo tři v Mém jménu, tam jsem s nimi“, protože pospolitost a svornost, ve které se více lidí společně modlí a zpívá, všechny posílí a upevní.

Swami řekl, že jsme všichni jedna rodina.

Ve své promluvě mluvil Swami také o Božské Matce. Řekl: „ Když se modlíte k Božské Matce mým jménem, dá vám všechno, co je pro vás příznivé a co je k vašemu dobru.“

Jednou malou příhodou z Indie podmaloval Swamiji tuto skutečnost:

Na venkově žil chudý sedlák se svou jedinou krásnou dcerou, která byla provdána za jednoho mladého muže ze sousední vesnice. Když nastal čas oslav Navaratri, svátků, při kterých se po dobu 10 dnů uctívá Božská Matka, poprosil svou dceru, aby se vrátila a pomohla mu při oslavách. Ale rodiče jejího manžela ani její manžel jí to nedovolili a tak měl velikou starost jestli se mu podaří oslavu Božské Matky patřičně provést. O to více byl překvapen, když se jeho dcera k Navaratri přece jen dostavila a pomohla mu při ceremoniích. Každý den připravoval Prasad, pokrmy jako obětiny, stavěl je na oltář a prosil Božskou Matku, aby se obsloužila. Když si však všimnul, že si jeho dcera vzala z pokrmu a jedla, velmi se rozzlobil a vysvětlil jí, že tyto dary jsou určeny výlučně Matce Boží a že z nich nesmí být nic snědeno před ukončením ceremonií. Ale jeho dcera se neřídila jeho pokyny. Poté ji otec plný hněvu poslal zpátky domů k jejímu muži. Brzy nato mu to ale začalo být opravdu líto; chtěl se jí omluvit a šel ji proto navšívit. Když jí děkoval za její pomoc, řekla plna údivu: „Ale milý otče, vždyť já jsem u tebe při Navaratri vůbec nebyla!“

Tehdy sedlák náhle pochopil a prosil vroucně Božskou Matku aby mu odpustila.

Žádné komentáře: