pátek 15. ledna 2016

Z meditačního víkendu se Svámím Vishwabaladharanandou v Lachově.

Podívejte se na krásné fotografie z této úspěšné akce...


Svámí Visvabaladharananda prováděl Guru Púdžu k padukám Satgurua Mahámandaléšvára Šrí Svámího Vishwanandy.Během akce byli zasvěcení i noví brahmačárí/ní, gratulujeme!

Přečtěte si část zprávy, zachycující dojmy účastníků:
„...přijelo 62 oddaných ze všech koutů republiky, dokonce i z Polska. Kromě stálého víkendového programu jako je džapa procházka, zpěv bhadžanů a manter, OM Chantingy, noční tichá meditace, byla každý den Guru Púdža. 
Svámí Vishwabaladharananda věnoval na vánočním setkání oddaným české BM paduky Svámího Vishwanandy. Púdža ke Gurudžího padukám, provedená Svámím Vishwabaladharanandou byla nádherná, byl to tak hluboký zážitek, který otvíral srdce všech. Mnozí cítili přítomnost Svámího Vishwanandy, cítili jednotu a neomezenou, nekonečnou Boží lásku. Již první den po první púdže se lidé rozzářili, usmívali se, byli plni laskavosti."

Celé tři dny s námi Svámí intenzivně pracoval, očišťoval nás, léčil svojí přítomností, trpělivě odpovídal na naše otázky, vytvořil z nás krásnou jednotnou duchovní rodinu. A stále a stále nám připomínal, že vše, co je konáno, se děje z milosti našeho Satgurua Mahámandaléšvára Šrí Svámího Vishwanandy."


Džapa procházka. Z nedělní Púdžy ke Kristovi.
Více fotografií a také videozáznam z této akce naleznete na Facebookovém profilu Bhakti Margy CZ:  
https://www.facebook.com/bhaktimargacz/?fref=ts

Žádné komentáře: