středa 20. ledna 2016

Tvoříme "Desetiletí Lásky" (závěrečná část).Práce na knize "Desetiletí Lásky" - zážitek.
Během posledních pár týdnů jsem dostal milost pracovat na "Desetiletí Lásky", knize, která zaznamenává posledních 10 let mise Mahámandaléšvara Šrí Svámího Vishwanandy, Bhakti Margy. Kniha je zkrácenou a na obrazy bohatou verzí, která zobrazuje posledních 10 let Gurudžího a jeho mnoha oddaných.
Během posledních několika dní tvorby knihy, jsem měl silný pocit, který jsem předtím nezažil. Jednotlivé kapitoly se formovaly, bylo dokončeno rozložení fotek, a začínalo to být pevným objektem. Během této fáze jsem cítil vlnu úžasu. Něco takového jsem předtím necítil - jen jsem si ten pocit představoval po přečtení smyšlených příběhů.
Ten pocit vyrůstal z toho moci vidět misi lásky. Tato mise byla skutečně po celém světě - mohl jsem to opravdu teď vidět. To bylo, a je, postaveno z milosti - milosti, kterou mohlo svolat pouze Božství. Tato mise byla sestavena dohromady tisíci individuálními zkušenostmi každého oddaného, ​​a to všechno se sešlo, aby tuto krásnou misi vytvořilo.

Když jsem to pocítil, musel jsem se zastavit, abych si užil tu chvíli. Tato kniha byla zábleskem něčeho svatého. Byla to opravdu milost vidět všechny kousky se setkat. Musel jsem mít radost ve tváři jistě půl hodiny po ní! V této knize je jasně vidět, že náš Mistr a jeho mise jsou jedním. Mise Bhakti Margy je projevem jeho lásky.
Stejně jako tato kniha "Desetiletí Lásky", růst Bhakti Margy byl vytvořen z mnoha kusů. Někdy jsou tyto kusy tvarovány po mnoho let, a někdy je jeho božská harmonie odhalena až na poslední chvíli. Přesto, je to vždy v  dokonalých Božích rukách - v dokonalých rukách našeho Gurua.

Tato kniha dává nahlédnout do prvních letech Bhakti Margy - začátků ve Steffenshoffu a vytvoření komunity, která podporuje Gurudžího práci po celém světě. Při sestavování knihy dohromady, jsme byli schopni vidět, jak se rodina Bhakti Margy v průběhu let změnila. Během "prokopávání" se přes archivy fotografií z Gurudžího díla po celém světě, mohl tým tvořící knihu vzpomínat. Sdíleli jsme mnoho transformačních příběhů, které se v posledním desetiletí udály.

Každý příběh, který jsme sdíleli, k nám promlouval ve dvou věcech: Kdo je tou osobou, která ovlivnila naše životy tak hluboce, tak nádherně? A... jaké byly úžasné způsoby, kterými jsme se měnili v průběhu let, kdy jsme byli součástí Bhakti Margy?

Transformace, které jsme podstoupili, byly různorodé. Každý oddaný zažil něco - něco hlubokého a posunujícího - co zachytilo jeho pozornost takovým způsobem, že nic a nikdo jiný předtím to na světě neudělal. Každá situace, která nás přivedla ke Gurudžímu, byla odlišná - unikátní pro každého z nás. Každá z jednotlivých duchovních lekcí, kterými jsme všichni prošli, byla zabalená do zážitků "jen pro nás". Šitá na míru tak jak byla.

Co zůstalo stejné po celou dobu této dekády Bhakti Margy byla Gurudžího láska. Jak napsal Mahant Satya Narayan Das Babaji v předmluvě knihy, Gurudží často hraje roli dokonalého Božího bhakty - neuvěřitelně oddaný, tvrdě pracující a jednostranně zaměřený v jeho ohnisku lásky. Jeho oddanost pro otevření srdce člověka je mimo měřítko - stále jasná a viditelná. Jeho láska se ukazuje a neustále tvrdě pracuje, den za dnem, rok za rokem: jeden daršan za druhým, jeden rozhovor za druhým, jednu pouť za druhou.

V tomto desetiletí se Gurudží ukázal být kouskem skládačky chybějícím každému z našich srdcí. Ale co naši kolegové oddaní? Co lidstvo? Pokud posláním Šrí Svámího Vishwanandy je otevřít srdce člověka, jistě to znamená, že jeho oddaní otevřou svá srdce. Určitě budou odrážet lásku, kterou jejich Guru učí a ukazuje.

Pracovat s týmem lidí na tvorbě této knihy byl sladký vzorek tohoto otevření srdcí. Lidé, kteří pracovali společně, aby připravili knihu, byli všichni velmi talentovaní a kreativní. Při tvorbě této knihy jsme měli často nápady na její design, který jsme silně cítili. Měli jsme neshody mezi sebou.

To, co náš tým zažíval, bylo přirozenou součástí týmů všude. Každá z našich zkušeností nám říkala, postavit se za tento projekt, formující se určitým způsobem, který odpovídal našemu modelu, jaký by svět měl být. "Tato fotografie vypadá nejlépe, když je to naformátováno takhle." "Toto písmo je to, které bychom měli použít." "Nejsem si jistý, zda tato fotografie je tou, kterou chceme v této kapitole." Měli jsme neshody.
Nicméně, díky Gurudžího milosti, jsme byli ochotni dát naše seznamy "mělo by" stranou. Naslouchali jsme si navzájem, upustili jsme od vnitřních připoutaností, od způsobu jakým jsme to chtěli aby to bylo, a pracovali jsme tvrdě, abychom vytvořili něco společně - jeden krok v ten správný čas.

Jakmile jsme vyzvedli dynamiku v duchu společné práce, co začalo jako neshody, se proměnilo v inspiraci. Nedávali jsme již jeden druhému úskalí - dávali jsme si navzájem nápady a tvrdou práci, na čemž jsme mohli stavět. V posledních několika hodinách sestavovní finální podoby knihy dohromady, byl tým harmonizovaný. Pracovali jsme společně, v jednotě. Byla to na pohled krásná věc.
Další roky Gurudžího mise je těžké si představit - zažili jsme tolik transformaci v tak krátkém čase, já nevím, co očekávat do budoucna se všemi přidanými složitostmi rostoucí komunity. Více lidí bude ke Gurudžímu přitahováno, prostřednictvím přímých setkání s ním, a skrze slova a činy svých oddaných. Bhakti Marga poroste - naše oddaná "rodina" se stane bohatou sítí, která obsáhne více a více míst, více a více lidí, jak čas plyne. Ale jaké výzvy nás čekají? Jakými "procesy" projdeme - jednotlivě, a jako společenství? Pouze Gurujdží jistě ví.

Jasné je, že Gurudží nás bude vždycky milovat a že se musíme vždy snažit milovat více jako on - bezpodmínečně. Pracujíc na této knize, která shrne deset let vidím, že "snažit se milovat" je něco, co můžeme dělat - něco, co víme, jak to udělat. Láska může být věčné a nekonečné tajemství - nádherná a nepoznatelná povaha samotného Boha. Naše cesta je však oddanost Bohu - oddanost lásce.

Naše cesta je Bhakti Marga. Jestli jsem se něco naučil pohledem na posledních 10 let této cesty, je to to, že skrze milost Gurua, se budeme dívat zpět na naše kroky, abychom viděli, že jsme byli schopni zažít lásku, trpělivost a jednotu nejúžasnějšími způsoby. 
Sanjayananda
Rádi vám oznamujeme, že kniha "Desetiletí Lásky" je již k dispozici! Naleznete ji v Bhakti Shopu při příští návštěvě SPN.

Žádné komentáře: