středa 16. prosince 2015

Rok Street Kirtanu s Bhakti Margou.Představte si, že kráčíte po chodníku města ve kterém žijete, směřuje k obchodu koupit nějaké jídlo na oběd, a v dálce slyšíte hudbu. Jak zahnete za roh bloku, uvidíte skupinu lidí, některé oblečené celé v bílém, některé oblečené v džínách a tričku, a některé z nich v dhoti, kurtě nebo dokonce sárí. Nesou nástroje a zpívají. Mají tilak na čele, tleskají a radují se uprostřed města, normálně zbarveného do šedé, s introvertními cizinci. A nějak se úsměv na jejich tvářích přenese na vaši vlastní: smějete se, jak sledujete tuto skupinu bhaktů, pomalu pochodující ulicí, za zpěvu "Rádhé! Rádhé!", bez starostí o svět.
Koncept Street Kírtanu a šíření Boží lásky skrze zpívání Božích jmen existuje již celá staletí. Rodištěm Street Kírtanu je Bengálsko, a byl iniciován slavným světcem, Sri Chaitanyou Mahaprabhu. V dalších letech organizace s názvem ISKCON (Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny), popularizovala tuto praxi v západní kultuře, zejména je známa na letištích a na Times Square v New Yorku.
Pokud jste navštívili Shree Peetha Nilaya, pak jste pravděpodobně slyšeli mantru "Bhaja Nitai Gauranga Radhe Shyam, Japa Hare Krišna, Hare Ram." Každý den je v Centru tato mantra zpívána v chrámu, nepřetržitě od 9:00 do ráno do 21:00 večer, mezi modlitbami komunity. Ale co tato mantra vlastně znamená?

Mantra sama může být rozdělena do několika částí. Za prvé, nabízíme službu (Bhaja). Co je to služba? Nabízíme vlastnosti Srï Nityanandy (společníka Chaitanyi) a Sri Chaitanyi Mahaprabhu, a to soucit a oddanost, v podobě vibrací v zájmu světa (Nitai-Gauranga). K čemu je tato služba poskytnuta? Šíření soucitu a oddanosti povede k dosažení cíle života, lotosových nohou Sri Radha Krišny (Radhe Shyam). A konečně, jak můžeme nabídnout tuto službu? To vše je dosaženo opakovaným zpíváním Maha Mantry (Japa Hare Krišna Hare Ram).

S vědomím toho, co tato mantra znamená, a s inspirací od velkých světců, jako je Chaitanya Mahaprabhu, se Bhakti Marga z celého srdce chopila tradici Street Kirtanu. Od prosince loňského roku byl Street Kirtan prováděn každou neděli kolem různých měst Německa.

Na žádost Sri Swamiho Vishwanandy, Swami Vishwakanjalochanananda (dříve známý jako Chaturananda) převzal vedení tohoto projektu. Swami Kanjalochana vynaložil mimořádné úsilí, aby se ujistil, že přání Gurujiho, uspořádat Street Kirtan týdně, bylo dodrženo. V průběhu tohoto uplynulého roku Swami Kanjalochana získal nečekané zážitky, které svědčí o síle Street Kirtanu. Lidé, kteří nikdy o kirtanu ani neslyšeli, byli pohlceni Láskou, která vyzařuje z Božských jmen. Příběhů je nespočet, tak jak každá osoba, kterou Street Kirtan zasáhl je jedinečná.

Praktikování Street Kirtanu nejen otevřelo mysl a srdce kráčejících diváků, ale také pomohlo k posunu vnímání účastníků. Jak je přirozené stydět se, mnozí lidé váhají nejprve jít ven na veřejnost a zpívat před cizími lidmi. S trochou odvahy, a podporou od lidí jako Swami Kanjalochana, jsou poté tak inspirováni, že často chtějí začít Street Kirtanové skupiny ve svých rodných městech.


Street Kirtan je službou, která povznáší okolní prostředí ,prostřednictvím vibrací Božského jména. Ačkoli existuje již stovky let, je Street Kirtan v západní kultuře stále relativně novým konceptem. Růst a budoucnost Street Kirtanu závisí na oddaných, kteří chtějí sloužit lidstvu veřejně, tak, že okamžitě dávají lidem  z první ruky zkušenosti o světě duchovnosti. Je to způsob, jak otevřít srdce a seznámit lidi se Sri Swamim Vishwanandou a Bhakti Margou. Swami Vishwakanjalochanananda je nadšený šířením Street Kirtanu po celém světě a je ochoten být nápomocen každému, kdo se snaží připojit k existující Street Kirtanové skupině nebo pomoci každému, kdo usiluje být průkopníkem Street Kirtanové skupiny a uskutečnit cestu k dosažení srdcí cizích lidí v neděli odpoledne.

Pokud chcete získat více informací o Street Kirtanu, obraťte se na Swamiho Vishwakanjalochananandu prostřednictvím e-mailu na adrese: 
vishwakanjalochanananda@bhaktimarga.org

Níže si můžete přečíst svědectví jednoho z pravidelných účastníků Street Kirtanu ze Shree Peetha Nilaya:

„Street Kirtan je časem, kdy můžeme jít a šířit lásku k Bohu z první ruky. Vzhledem k tomu, že bydlím v Ašrámu, můj kontakt s vnějším světem je omezený, a ačkoli toto ústraní mi pomáhá zůstat duchovně soustředěným, může také omezit možnost sdílet Božskou lásku, kterou svět tak zoufale potřebuje.
Je vždy fascinující vidět zvědavé tváře kolemjdoucích, když zpíváme bhajany. Často jsem si všiml, jak děti mají intuitivní přirozenost pro Božská jména, mnohdy se jejich tváře rozsvítí radostí, a zdá se, že jsou zmagnetizovány hudbu. Street Kirtan mi také dává velký pocit rodiny. Stejně jako se rodina podporuje navzájem, každý člen, který se účastní, dodává sílu zbytku skupiny, a my všichni máme skvělý čas za zpěvu Božských jmen.
Jsem vděčný, že mohu vidět oddané sejít se a šířit Božskou lásku, která transformovala každého z nás. Street Kirtan je jeden způsob, jak sdílet tuto transformaci, sdílet tuto Božskou lásku, takže ji nemůžeme držet pro sebe, ale spíše se o ni podělit s těmi, kteří ještě nezažili krásu zpívání Božských jmen.", Kushalananda


Nový rok tu bude brzy! Přijeďte oslavit Silvestr ve Shree Peetha Nilaya se Sri Swamim Vishwanandou a rodinou Bhakti Margy:
http://www.bhaktimarga.org/events/new-years-eve

Žádné komentáře: