sobota 5. prosince 2015

Babaji Day 2015.

"Babaji Day" /den Babajiho/ je večerní akcí, která oslavuje Mahavatara Kriya Babajiho za všechnu milost a vedení, které poskytuje. Uskutečnil se 30. listopadu, a je dnem, kdy se Babaji rozhodl zůstat ve svém těle a pokračovat v napomáhání duchovnímu vývoji lidstva. Prostřednictvím požehnání Atma Kriya Jógy, pracují Mahavatar Babaji a Sri Swami Vishwananda společně na povznesení vědomí lidstva do stavu Božství.


Oslavy Babajiho dne ve Shree Peetha Nilaya začaly Guru Pujou ke Sri Swamimu Vishwanandovi a pak Kalaš Pujou, věnovanou Mahavataru Babajimu. Jak Babaji sám slíbil, že bude přítomen vždy, když je Jeho jméno vysloveno třikrát, atmosféra sálu to znatelně ověřila. Noc zahrnovala bhajany, četbu a promluvy o Babajim, skupinové cvičení Atma Kriya Jógy, a Sri Swami Vishwananda sdílel svou moudrost o Mahavataru Babajim a milosti Kriya Jógy.


Zde je výňatek z proslovu Sri Swamiho Vishwanandy během Babajiho dne:

Vězte, že cokoli děláte, nejste sami. Máte milost Mahavatara Babajiho při vás, Jednoho z největších Avatarů, kteří kdy po Zemi chodili, který je stále naživu, je stále tady. Když cvičíte (Atma Kriya Jógu), vězte, že je s vámi, vězte, že jsem s vámi já, a vězte, že všichni svatí a mudrci kriye jsou s vámi. Toto je požehnání, které jste dostali při obdržení šaktipátu.
Šaktipát není jen přenosem energie na vás. Není to jen klíč k odblokování. Je to přenos milosti Mistra na vás. Každý z vás, kdo praktikuje kriyu, si tuto milost udržujete uvnitř sebe, máte ji. To je důvod, proč Babaji řekl, že jste všichni jogíni, protože On vás učinil svými jogíny. Nesete Jeho milost a požehnání v sobě.


Takže, to je požehnání, že po tomto životě dosáhnete Jeho. A pokud se vám nepodaří dosáhnout Ho v tomto životě, On vám pomůže. Samozřejmě, pokud vaše karma je příliš velká... když máte miliardu životů karmy, pak milost bude pokračovat v příštím životě, stejně jako pokračovala z minulého života do tohoto života. Protože skrze životy, všechny ty tisíce let, jste cvičili. A protože chtěl, abyste o Něm věděli, poctil vás svým požehnáním poznat Ho. A především vás poctil nejvyšším požehnáním bhakti.

Jste velmi šťastnými, že jste obdrželi tuto milost. Jste velmi šťastnými, být mezi jeho vyvolenými. Ať Jeho láska, ať láska, kterou Bůh do vás vložil, skrze vás vyzařuje. Pokaždé, když cvičíte svou kriyu, vězte, že když Ho předtím přivoláte, On je vedle vás.  


Babajiho den je ideálním pro připomenutí si, jak požehnaný je život každého z nás. Je to den, prostě být vděčný za všechno, co jsme obdrželi, bez ohledu na to, jak drobné to je. Mahavatar Babaji a Sri Swami Vishwananda pracují ruku v ruce pomoci nám všem dosáhnout lotosových nohou Pána. Při cvičení Atma Kriya Jógy a spojení s Božskými Mistry, kteří již realizovali konečnou pravda, je nám dána milost zažít Božskou lásku  v jejím nejvyšší stupni. Babaji neustále žehná světu, a přesto zůstává pokorně skryt, stále čeká na nás, abychom Ho poznali v místě, které je nejdůležitější  -  v srdci. 


Pár dní po Babajiho dni Sri Swami Vishwananda cestoval do Finska, slavnostně otevřít nový chrám Mahavatara Babajiho. Chrám se nachází na jihu, v Helsinkách, v hlavním města Finska. Jak můžete vidět z obrázku, je murti Babajiho obojí - nádherná a mohutná. Oddaní z Finska byli velice požehnáni mít nyní oficiální domov pro Babajiho, místo, které mohou vždy navštívit, a strávit svůj čas v přítomnosti jednoho z největších Avatarů, kteří se kdy inkarnovali. S požehnáním Sri Swamiho Vishwanandy, se nedávno slavnostně otevřený chrám Babajiho stal majákem světla pro oddané ve Finsku, a nevyhnutelně pro zbytek světa.


Sri Swami Vishwananda provádí abišekam k Mahavataru Babajimu.


Závěrečné Arati nabízené k zakončení obřadu.

Rok 2015 je téměř u konce. Brzy si vás užijeme ve Shree Peetha Nilaya na oslavách Nového roku a začneme duchovní rozvoj 2016:
http://www.bhaktimarga.org/events/new-years-eve

Žádné komentáře: