čtvrtek 3. prosince 2015

Nesmrtelný Jogín: Mahavatar Babaji


V průběhu historie lidstva byly zasněžené vrcholky posvátného indického Himálaje známy jako domov nesmrtelných. Tyto tyčící se horské oblasti Himálaje jsou také známy jako fyzický domov věčné, mladistvé podoby a ducha fyzicky-světelné bytosti, kterou známe jako Jagadgurua Mahavatara Babajiho.

Po celá staletí a možná i déle se s Babajim mnozí setkávali. Je spojován s různými jmény, těmi nejběžnějšími dnes jsou "Jagadguru Mahavatar Babaji" a "nesmrtelný učitel". Ve slově Mahavatar - "Maha" znamená velký a "Avatar" sestoupení božskosti do fyzické podoby. "Babaji" je termín, který znamená ctěný otec a "nesmrtelným" se rozumí ten, kdo žije na věky. A "Jagadguru" znamená Guru světa. Proto je učitelem světa, nesmrtelným Jagadguruem Mahavatarem Babaji.


Všechny Babajího podoby přicházejí a odcházejí podle libosti. Mnoho lidí po celé věky se s ním setkalo v éterické podobě, jakožto i ve zdánlivě-fyzické podobě. Jiní se s ním setkali ve snech, vizích a meditacích. Různé podoby Babajiho ilustrují atributy Božství které má, a vždy uděluje mnohá požehnání a učení těm, s nimiž se setkává. Ve skutečnosti se říká, že vždy, když někdo vysloví jméno Babajího s úctou, té osobě se dostane okamžitého duchovního požehnání.

Poslání Babajiho zahrnuje pomoc lidstvu rozvíjet rychle svou vlastní duši do realizace své jednoty s Bohem. Nabízí lidstvu záblesk Božství ve fyzické podobě, a poskytuje vědomý příklad vlastních možností lidstva pro transformaci z Máji (iluze) do Božské nesmrtelnosti, které je Babají v průběhu staletí příkladem - věčného mostu mezi Božstvím a lidstvem.


Ačkoli je Mahavatar často spojován s Indií a hinduismem, je nesmrtelnou univerzální bytostí, a nedrží se výhradně žádné primární tradice, náboženství, země, rasy či vyznání. Bezpodmínečně zahrnuje všechny duchovní tradice, veškeré stvoření, a veškeré vědomí jako Jedno.

Babaji je božská univerzální bytost, tak řečeno "starší bratr" v evolučním vývoji lidstva na jeho cestě k dokonalosti.  Jeho velikost představují tři hlavní atributy: nesmírná láska, udivující pokora a neuvěřitelná hloubka. Má hluboké porozumění pro lidskou povahu v jeho nepříjemné situaci vyrovnat se s problémy přežití a spokojenosti v tomto světě. Jeho učení byla vždy poznamenána prozaickou praktičností a praktickým přístupem, velmi zřídka nalézaným ve společnosti moderních dnů - dynamickou směsí čistoty, pokory, lásky a pragmatismu.

Jedním z nejvíce známých faktů o Babajim je, že na konci 19. století přivedl zpět  a předal dávno zapomenuté praktikování Kriya Jógy svému žákovi Lahiri Mahasayovi. Vzhledem k tomu, že se časy od té doby značně změnily, Mahavatar Babají zavedl novou formu Kriya gy pro moderní dobu, Atma Kriya Jógu, skrze svého žáka Sri Swamiho Vishwanandu. Babaji hovořil o Atma Kriya Józe mnohokrát, sdělujíc, jak požehnaným je člověk mající možnost naučit se a cvičit tyto jógové techniky.


Když sedíte v meditaci a čas se na chvíli zastaví, jak svobodní se cítíte. Když čistíte a ladíte čakry fyzického těla do celistvosti, nastupuje klid. Korunní čakra se otevírá z vlastního podnětu, prostřednictvím uskutečňovaných cvičebních technik Atma Kriya Jógy. Božství je usazeno uprostřed sahasráry, korunní čakry, čekajíc na osvobození. Pak duše toho, kdo praktikuje Atma Kriya Jógu, letí svobodně, přicházejíc a vstupujíc dovnitř a ven z fyzické podoby, podle vůle. To je koruna slávy Atma Kriya Jógy, prostřednictvím důsledného láskyplného cvičení otevřete dveře do věčnosti, přes korunní čakru, sahasraru." (Mahavatar Babaji)

Atma Kriya Jóga je k dispozici pro každého, bez ohledu na jejich duchovní tradice, protože účelem Atma Kriye je zažít Lásku, kterou Bůh je.

Důležitou součástí Atma Kriye je iniciace nazvaná šaktipát, kterou člověk obdrží. Šaktipát je skutečně to, co dává Atma Kriya Józe ohromnou sílu, kterou má. V podstatě je iniciace šaktipát vložením neomezené Božské lásky do omezeného těla zasvěcovaného. To je pro člověka klíčem k dosažení stejné univerzální lásky, kterou mají Sri Swami Vishwananda a Mahavatar Babaji. Atma Kriya Jóga byla dána světu proto, aby lidstvo mohlo být povzneseno a mohlo zažít plnost života s každým a všemi činy, které člověk koná. Babaji učinil sebe známým světu a dal mu Atma Kriya Jógu, takže člověk může být navždy v lásce a navždy být v trvalé jednotě s Bohem.


Jsem Babaji z velkého Himálaje, posvátného pohoří v Indii, které stojí jako věčná hlídka lásky, oddanosti, víry a věčné Boží vůle Jednoty. Moje nabídka pomoci je věčně dostupná, stejně jako velké himálajské pohoří stojí po celou dobu jako duchovní strážce pro lidstvo. Upřímně se ptám: Jste připraveni?" (Mahavatar Babaji)

Máte-li zájem dozvědět se více o Atma Kriya Józe, navštivte adresu: www.atmakriya.org

Žádné komentáře: