neděle 14. června 2015

Nejsladší a nejsoucitnější Guru.


Tento článek je třetím, ze série pěti, zmiňovaných již dříve v článku „Úžasná milost ze setkání se Sri Swamim Vishwanandou – aspekt žijícího Gurua“. Je sepsán na základě svědectví sdíleného Hinou, příbuznou Sri Swamiho Vishwanandy, během daršanu 29. listopadu 2014 ve Shree Peetha Nilaya (SPN).

Svěděctví
Znám Swamiho možná víc než 10 let. Cítím velké požehnání, neboť mi dovolil mít s ním velice osobní vztah. Jsem jeho příbuzná a náš vztah je velice přirozený. On je prostě nejúžasnější, smějeme se všemu možnému, provádíme trochu uličnické žertíky, mohu se vyplakat kvůli čemukoliv – máme opravdu skvělý vztah.
Co mohu jako říci je, že on je ten nejsladší a nejsoucitnější ze všech. Například, vloni měl můj otec srdeční problémy a obával se, že umře. Během celých těch let nikdy nepřijel do SPN. Avšak Indové, když cítí, že nadchází jejich čas, jdou uskutečnit Yatru (poutní cestu), tak minulý rok přijel do SPN. Samozřejmě jsem s tím měla starosti, abych to zajistila. Ten samý čas jsme také plánovali cestu na oslavu Swamiho narozenin a na to jsme se moc těšili. Několik dní před tím jsme o tom hovořili a říkala jsem: „Ano, to bude moc pěkné si chvíli odpočinout, dělat něco jiného, vzít děti někam." A pak, můj otec měl srdeční záchvat a byl na ICU (jednotce intenzivní péče). Tak jsme volali Swamimu a on řekl, víš co, cítím, že to nemá být, myslím, že také nepojedu. A co udělal? Zrušil své narozeninové plány a rozjel se do Londýna do nemocnice, k posteli člověka, který o něm něco ví, ale který se nikdy nesnažil k němu přijít. Bůh sám přišel k mému otci, který si byl vědom požehnání, jakého se mu tím dostalo. Takový soucit Swami ukazuje a můj otec je do dnešního dne v pořádku.

Obrázek pořízený během Navaratri 2014 v SPN: Hina a její dcera Shreya (vlevo); Sri Swami Vishwananda a Hina (vpravo); Sri Swami Vishwananda a Shreya (vlevo). Foto pořízené během daršanu v SPN: Sri Swami Vishwananda a Shreya (vpravo)

Nebo další příklad je, když jsme naposled byli zde v SPN, dívali jsme se na film o svatých, a každý, kdo se kdy díval na film se Swamim o svatých, ví, že když film běží, tak máte mlčet. A tak jsme seděli a jedli. Film běžel, každý se díval, a Mahi (malá holčička Hiny) se rozplakala. Světlo bylo zhasnuté a Swami řekl: „Nerušte!“ Tak jsem ji rychle vzala ven. Když Swami zjistil, že jsem nechala večeři na stole, vstal a šel ven z pokoje za mnou. A řekl, neboj se, já jsem ten film už viděl. Jdi, sedni si a najez se. A já řekla, ne, ne, to je v pořádku. A on že ne, dám ji spát sám. Jenže Mahi se velice těžko uspává, takže to zabralo možná 45 minut nebo hodinu, kdy během toho času celý film už byl skoro u konce, každý byl po večeři a jeho jídlo vychladlo. On uložil Mahi do postýlky, aby si ostatní mohli užít film. A takhle je on sladký a milující vždy, jeho sladkost a způsob jakým reaguje, nelze slovy vyjádřit.Sri Swami Vishwananda s dcerkami Hiny (Mahi a Shreya)

Lidé se mne často ptají, co má Swami normálně rád? Co bych řekla je, že jsme všichni velice šťastni, když je doma a je úplně normální. A často si lidé mohou myslet, že je jednoduché praktikovat, co on káže. Často říká, připomínej si Boha ve všem, co děláš, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a bude Ti dobře. Meditovat …a všechno to ostatní, co nám vždycky říká. A je to skvělé, když to slyšíš a tak nějak si myslíš, jistě, to by šlo. To budu dělat. Někdy je možná pro nás snazší najet na určitý režim praktikování, když jsme v SPN. A také si myslím, že i pro Swamjiho to musí být jistě snazší, když má určitý postup při modlitbách a ostatních obřadech.
Ale když cestuje – typický den pro Swamiho může být asi takový: když ráno vstane, najde si nahrávky různých bajanů, a když je spustí, už myslí na Boha. Zatímco hrají bajany se jde osprchovat a zase myslí na Boha. A pak přijde, oblékne se a vypráví nějaké příběhy či zážitky nebo nějaké vize - a stále s myslí upnutou na Boha. On je živoucím příkladem a pomáhá nám si uvědomit, že i v každodenních obyčejných jednoduchých pozemských úkolech, je možné zahrnout Boha, myslet na Něj vždy, při všem, co děláme.

Je písnička, ve které se v refrénu opakuje . "Bez Tebe se i zlato stává trávou". A taková je jeho milost.

Všechno, co vidím, co slyším, co dělám, co mám, to vše je jeho milost. A co si pro sebe uchovávám jako vzácnost je vědomí, že všechno, včetně mých dětí, to všechno nic neznamená bez něj a jeho milosti. Modlím se, aby nás ponechal u svých lotosových nohou. Velice ho miluji. 
– 
Hina, Londýn


Hina s její dcerou Shreyou následující Sri Swamiho Vishwanandu během festivalu Govinden v Cudrefinu, Švýcarsko
---


Sri Guru Gita" - kniha komentářů Sri Swamiho Vishwanandy k největším záhadám vztahu mezi Guruem a žákem byla dána do oběhu během  vánočních oslav ve Shree Peetha Nilaya (Bhakti Marga shop).


V knize „Blossoming of the Heart/Rozkvět srdce", která je k dispozici v Bhakti Marga shopu, sdílejí příbuzní, přátelé, oddaní a žáci z různých zemí a různých kulturních prostředí své osobní zkušenosti se Sri Swamim Vishwanandou. Originál anglická verze (vpravo) je již přeložen do němčiny (vlevo), polštiny a portugalštiny.
---
(překlad: Kaltikeyani, Č.R.)

Žádné komentáře: