pátek 5. června 2015

Jak vnímat Boha všude.

Swami říká:
Ten, kdo Ho vnímá všude, On je tím, kdo má plnou kontrolu nad tímto bhaktou, a přes různé Líly, prostřednictvím různých zábav, které řídí pro každou jednotlivou osobu, má každý s Ním svůj vlastní osobní vztah. On se projevuje pro tuto osobu v určitých aspektech, a to je to, čím způsobuje, že láska roste. Láska k Bohu a láska ke všem. Když skutečně Boha milujete, vnímáte Pána všude. 


Je to On sám, všemohoucí Bůh, který dává skutečné poznání ke zdokonalení sebe, uvědomit si Ho všude a ve všem, kdo tak činí.  I když vykonáváte své běžné povinnosti, které jste si určili vy sami. 
Poznáním této skutečnosti, že cokoli děláte, kdekoli jste, ať jste jací jste, že to je vše Pán samotný, se dostanete nad Mayu, kdy se probuzí skutečné poznání, dá vám to seberealizaci, umožní vidět Ho neustále.

Žádné komentáře: