čtvrtek 9. února 2012

Swami Kuru vypráví… (pokračování)

Cesta Swamiho Kurua po České republice pokračovala zastávkou v Praze, kde se v sobotu 4. února konal celorepublikový Maha OM Healing za účasti OM Healingových skupin z celé republiky i několika milých hostů z ciziny. Swami Kuru zde mimo jiné vysvětlil význam Puja obřadů a popsal tento obřad krok za krokem.

Vypráví o tom následující…
…………
O Puju byl veliký zájem a lidé ocenili vysvětlení toho proč vlastně takový obřad provádět. Poté jsme vykonali Kalash Puju, zatímco Yadhava a další hudebníci nádherně zpívali jeden krásný bhajan za druhým. Byl to opravdu skvělý zážitek pro nás všechny. Kombinace Satsangu (více pro mysl), Bhajanů (pro srdce) a Puji (pro mystické spojení s Bohem) byla silná.
Zatímco lidé na OM Healingu (a předtím na cvičení Atma Kriya jogy kterou začal odpolední program) seděli na židlích a to bylo trochu „strohé“, na Puju přišli všichni blíž, seděli převážně na zemi, a vytvořili tak hřejivý „pás" okolo místa kde se Puja konala. Bez hudby a zpěvu by samotná Puja nebyla tak silná, a ani hudba sama o sobě by neměla stejnou intenzitu. Bez předchozího Satsangu by lidé nebyli tak výrazně s Pujou spojeni. Později jsem se doslechl že někteří lidé plakali a že to na ně velmi silně zapůsobilo, což zase zpětně působilo na nás a ukázalo nám co se může dít když se staneme nástrojem Gurujiho a Boha.

Oltář na Maha OM Healingu v Praze

Ještě před Satsangem, po OM Healingu, jsem vedl krátkou meditaci, na principu té kterou Swamiji vedl opakovaně v různých variantách po celý rok 2011 (a kterou lze nalézt v Just Love 3), díky níž se spojíme a souvisí s Božskou formou. To bylo také moc pěkné jako způsob jak nakonec dovést účastníky k Puje.
V neděli Yadhava a Swarupini uspořádali ve svém domě nedaleko Mělníka Yagnu, na kterou pozvali několik hostů. Bylo nás 15 osob a dvě děti. Opět to byl velmi pěkný zážitek.

Podívejte se na obrázky…

Pán Ráma byl jedním z Božstev ke kterému byla Yagna vedena

V rodinné atmosféře poté společně zpíváme bhajany

Cesta se celkově ukázala jako velmi naplňující a produktivní. Na 10 akcích jsme byli schopni veřejně kontaktovat a oslovit celkem více než 275 lidí! Někteří samozřejmě už znají Svamiho Vishwanandu nebo jsou také oddaní, ale byli jsme schopni přizvat i hodně "nováčků". Přibližně 40 lidí se rozhodlo začít dělat 40 denní džapu (japa) – zpívání manter - v rámci „Mantra projektu“. Rovněž máme nyní první 3 oficiální místní vedení „Mantra projektu“ (Yadhavu, Jagadishena a Vamana z Bratislavy), což značí začátek ještě většího šíření. „Mantra Projekt“ se zdá být opravdu dobrým nástrojem jak mohou lidé začít. Ach ano, a přibližně 70 lidí obdrželo požehnanou vodu a začne ji šířit. Také pěkné! :-)

Opravdu velký DÍK patří všem českým oddaným, díky jejichž obrovské lásce, kterou rozdávali bez nároku na odměnu, bylo možné toto uskutečnit.

Dharmananda a já máme v plánu přijet na návštěvu znovu v červnu na Hudební dílnu (workshop) a Satsang.

Jai Gurudev!
Hodně lásky ♥
Kuru

PS: po Satsangu v Písku jedna účinkující dáma začala zkoušet malý koncert, následovaný pěveckým workshopem, kde zpívala "Otče náš" v aramejštině…bylo to velmi silné, doufám že i vám se ukázka bude líbit – poslechnout si ji můžete na:
http://www.youtube.com/watch?v=CfnD7YYngxk&feature=youtu.be

Žádné komentáře: