pátek 17. února 2012

"Pomoz nám odstranit všechny překážky…"

Mysl musí být plně zaměřena na Božství. Mysl musí překonat omezení a transformovat se. To je také důvod proč se modlíme k Pánu Ganéšovi

"Pomoz nám odstranit všechny překážky".

Žádáme Ho aby nám pomohl, abychom mohli překonat omezení, tak můžeme být sami sebou, protože naše pravé Já nezná soudy, žádné rozdíly, žádnou bolest, nenávist, žárlivost a žádný hněv. Naše pravé Já je v neustálé Jednotě. On je každý z nás. A to je pravá láska.

Žádné komentáře: