středa 15. února 2012

Když mluvím o oddanosti...


Když mluvím o oddanosti, nemám na mysli ten druh oddanosti která po měsíci zeslábne, ale čisté oddanosti která trvá navěky.
Je spousta lidí kteří mají oddanost na začátku. Když začnou svou duchovní cestu jsou nadšeni, ale po nějakém čase se jejich oddanost ztrácí. Ale skutečnou oddaností se rozumí, jak říká Pán: Pokud se mi odevzdáš, otevři své srdce a říkej: Pane, vezmi si plně k dispozici mé srdce. Jsi to pouze ty koho hledám. Ve skutečnosti veškeré štěstí které hledáte – cokoli děláte vně – je dosáhnout Satčitánanda. /podle hinduistického označení Božství sestávající z Bytí (Sat), Poznání (Čit) a Blaženosti (Ánanda), třech nepomíjejících kvalit/.
Kamkoli se podíváte, na kohokoli se podíváte, vše je zaměřené na toto. Kněz se modlí, ale proč si myslíte že se modlí? Modlí se za skutečné štěstí. Lidé na své duchovní cestě také hledají skutečné štěstí. Dokonce i lidé kteří užívají drogy: Proč si myslíte že to dělají? Také hledají opravdové štěstí. Samozřejmě, naše mysl to nevidí jako stejné, ale nakonec, hledají opravdové štěstí. A to skutečné štěstí se nachází hluboko uvnitř vás.
Díky oddanosti, díky zpívání k Boží slávě budou odstraněna všechna dogmata a vy budete cítit, že On je u vás neustále přítomen. Budete pociťovat Jeho lásku neustále u sebe. Čím více ho cítíte, tím více se stanete jeho částí. Jak se říká také v Gítě /Bhagavad-Gíta/: Když někdo zpívá Boží jméno, Pán je této osobě plně k dispozici.

Čím více ztrácíte sami sebe, tím více ztrácíte své ego a pýchu, tím více si uvědomíte Božství, ale čím více se budete držet pýchy, tím více se budete držet identity, tím méně najdete skutečné štěstí. Takže nejjednodušší způsob který nám Pán dal je zpívat k Jeho slávě. Jen zpívat nějaké Boží jméno, a když zpíváte, nechte se do toho vtáhnout a nesnažte se přemýšlet rozumem.

Žádné komentáře: