středa 12. května 2010

Vytvářet a důvěřovat


„Na co ses chtěla zeptat, Mataji?“ oslovil Šrí Swámí Vishwananda při satsangu jednu oddanou.

O, přemýšlela jsem nad tím, co říkáš o myšlence, že máme tu možnost spoluvytvářet naše univerzum. Když totiž využijeme síly naší mysli a vizualizace, můžeme všechno stvořit....“

Šrí Swámí Vishwananda: „Ano, ale musí tu být víra. Záleží také na způsobu myšlení, jak dokážete svůj rozum lépe využít. Když něco skutečně chcete, tak vaše víra přispívá k tomu, aby se tak stalo. Ale mysl na to musí být soustředěná a v tomto směru jasná, neboť myšlenky vždycky těkají sem a tam.

Dnes chcete to, zítra ono – jak v tom má být tedy jasno? Tak se to nikdy nevyjasní. Když však někdo něco doopravdy chce, je na to váš rozum, nebo mysl každý den tak silně soustředěná a zaměřená, že se tak stane.

Toho člověk dosáhne tehdy, když se naučí kontrolovat svůj rozum (mysl).

Je pravda, že vytváříte své vlastní univerzum. Vytváříte váš vlastní svět, vaši vlastní realitu, neboť toto je síla rozumu. Rozum (myšlenka) má velkou sílu. Jak to prohlásili vědci, tak to stojí psáno i ve Védách: Lidé používají pouze 5% kapacity svého rozumu, 95% není dosud aktivováno. Představte si, že byste využili 95% a těch 5% nebylo aktivních! Je to však smutné – dělá to bohužel jen několik málo lidí.


Swámí Vishwananda vybízí Swámího Vishwaanashuanandu, aby položil svou otázku:

Před chvílí ses zmínil o strachu z oddanosti. Je to správné, když řekneme, že většina lidí se vyhýbá tomu, aby si tento strach z oddanosti, nebo co to skutečně je, přiznala, resp. jej přijala?“

Swámí Vishwananda: "To je velmi správné. Ale mnoho lidí to také chce. Podívejte se, - strach nevědět – to je to, z čeho mají lidé strach. Jestliže důvěřujete, tak nejste neklidní. Neměl by tu tedy být vůbec žádný strach, když máte důvěru.“

Žádné komentáře: