úterý 4. května 2010

Výňatek z informačních textů pořadatele prvního kurzu Atma Kriya Yogy v České republice


Úvodem k átma krijá jóga:

Átma krijá se týká jedné z největších cest, jaké může lidská bytost projít, cesty do samotného Centra Vašeho Bytí, místa, které nazýváme Átma. Átma je sanskrtský název pro duši, je tím, čím Opravdu Jste. Tento Dar je uvnitř nás, ale jak se k němu dostat? Na to, abyste dosáhli Átmy, potřebujete sadu klíčů. Tyto klíče nám byly dány v různých dobách v podobě praktických a systematických technik jógy. Átma Krijá je jógový systém - darovaný vznešeným Mistrem Mahávatárem Bábádžím* - který nám tyto klíče poskytne, což přinese všezahrnující transformaci na každé úrovni naší existence - fyzické, energetické, mentální, emocionální, intelektuální a spirituální. Tato Hloubková Proměna znovu sjednocuje naše individuální lidské vědomí s Vesmírným Vědomím. Toto splynutí vědomí se nazývá SebeRealizace. Átma krijá je jistou cestou jak rozvinout duši ke stavu SebeRealizace – realizace nejvyššího lidského potenciálu a konečnému cíli Jógy.

ÓM léčení

ÓM léčení je prastará skupinová léčebná metoda, která využívá kosmické vibrace ÓM k léčení lidstva a Matky Země.

Je zapotřebí každého z nás, abychom způsobili změnu, abychom pomohli harmonizovat vzniklou nerovnováhu, ať už v nás samých, v naší rodině, společnosti či přírodě. Tím, že se čím dál více lidí na celém světě zapojuje do skupin ÓM léčení, uzdravení a posvátná energie ÓM přirozeně prostupuje a transformuje naše životy a existenci tak jak je známe. Léčíme sami sebe a současně prokazujeme službu celému světu. Po tisíce let nebyla tato posvátná léčebná metoda lidstvu přístupná. Teď, se vstupem do nové éry, ve které v sobě čím dál více lidí objevuje zapomenutý potenciál, bylo OM léčení přineseno zpět, aby podpořilo tento proces proměny.
Mahávatár Bábádží, nadčasový jógin a zdroj krijá jógy, známý Západu zejména díky mezinárodně známé knize Paramhansa Jógánandy „Životopis jógina“, znovu představuje ÓM léčení světu skrze svého přímého žáka Šrí Svámího Višvánandu. V současném stupni rozvoje lidstva Mahávatár Krijá Bábádží poskytuje transformační jógový systém nazvaný átma krijá.
OM léčení je součástí tohoto mocného systému. Zatímco átma krijá se cvičí individuálně, ÓM léčení se praktikuje ve skupinách a přináší transformaci a léčení všem lidem a celému světu.

Šrí Svámí Višvánanda je osvícený duchovní učitel z ostrova Mauricius.

Inspiruje lidi, aby otevřeli svá srdce Boží lásce. Učí, jak jít za hranice náboženství/víry a zažít všespojující jednotu skrytou za názorovými odlišnostmi. Dodává lidem odvahu k prohloubení individuální cesty k Bohu a podporuje je v jejich osobních přesvědčeních a náboženském dědictví.

Jeho učení nabízí cennou inspiraci a praktické metody, které nám pomáhají nalézat Božství a božskou radost v sobě. Trpělivě vysvětluje, jak zlepšit způsob našeho života a myšlení. Láska, která z něho vyzařuje se dotýká lidí v jejich srdci a inspiruje je, aby se k sobě vzájemně chovali láskyplněji. Je to ta Božská Láska, kterou můžeme nalézt uvnitř sebe.

Guru Šrí Svámího Višvánandy, Mahávatár Bábádží, se poprvé dostal do povědomí Západu díky proslulé knize Paramhansa Jógánandy "Životopis jógina“. Bábádží je velký avatár, který se dlouhodobě zajímá o duchovní vývoj naší planety. Většina avatárů se na světě objevuje v určitou dobu a odchází, když je jejich práce dokončena. Mahávatár jako je Bábádží zůstává v pozadí, většinou nepoznán, a jeho zájem o lidský duchovní pokrok je mnohem dlouhodobější, sahající přes mnoho generaci.

Mahávatár Bábádží není veřejnou postavou. Tato vznešená Bytost, svrchovaná mezi světci a mudrci, si vybrala nejprostší z jmen, Bábádží, znamenající jednoduše „ctěný otec“.

Žádné komentáře: