čtvrtek 20. května 2010

Hledání Boha

„Pritala? Včera jsi mi řekl, že bys rád vedl satsang, není-liž pravda? Vyprávěj nám něco,“ říká Šrí Swámí Vishwananda při satsangu 23.12.09 a obrací se k posluchačům:
„ Můžete mu teď položit otázku.“
Všichni se smějí.

Swámí Vishwavijayananda (Pritala) se užasle ptá: „Já?“ a začíná:
„Dobře, lidé sem přicházejí a říkají, že chtějí najít Boha. Ale když jsou tady, využívají každou příležitost k tomu, aby lapili něco nebo někoho a nejdou za tím cílem, za kterým přišli. A když jsou pak poutaní k něčemu nebo k někomu, očekávají něco od této osoby, očekávají něco a toto očekávání se nenaplní. Co se tedy stane? Trpí. A tak to jde dál a dál a dál a je to pokaždé totéž. Vidíte, lidé říkají „Ano, chceme Boha“ a to je pravda, protože duše tak cítí, duše cítí „Ano, to je to, co všichni chceme, vrátit se“. Protože to je v našem nitru. Jak řekl Swámí, je to strach, strach z toho pustit, akceptovat, říct „Ano“. Nemáme co ztratit. Co můžeme ztratit, můj Bože! Vidíte? (Směje se) (Smích).
Řekl jsem toho teď dost ?“
Šrí Swámí Vishwananda: „Ne.“
(Směje se) (Smích)

Jeden oddaný se ptá: „Co myslíš, proč asi máme strach?
Swámí Vishwavijayananda: „ Proč máš strach? No, Swámí to řekl.“
Oddaný: „Ale já tomu nerozumím.“

Smích posluchačů utichne a Swámí Vishwavijayananda hovoří dál:
„Je to strach ze tmy, z nevědomosti. Víte, jsme nevědomí. Neznáme cestu a potom tady máte Gurua.
On zná cestu, ale všude je tma. Uchopíte tedy jeho ruku a on vás povede. Avšak rozum vám říká: „Otevřete oči, otevřete oči!“ Rozumíte?
Důvěra tedy spočívá v tom zavřít oči a následovat Gurua. A když Guru něco řekne, řeknou lidé: 'Neeeeee, neee, ne, ne, tak to není!' Rozumíte?
Místo toho, aby řekli: 'Zavřu oči. Nechám svou mysl odpočívat a následuji tomu, co říká'.
V pořádku? To je 'síla mysli.' Je to strašná síla, že ano?
Ne, to není pravda. Rozum je velmi silný, no......

Oddaný: „Instrument.“

„Laptop, ano“ dodává Swámí Vishwavijayananda. Neboť ve vašem nitru to chcete. Každý to chce, nebo ne? Ale současně v sobě máte něco, co vám vždycky klade meze.

Jenom skrze víru, důvěru, poslušnost dosáhnete tedy svého cíle, protože Guru zná cestu.

Teď jsme všichni tak říkajíc v 'divočině', v 'džungli' a tam číhá mnoho nebezpečí. Můžeme spadnout do každé jámy, ale on zná cestu.
Šrí Swámí Vishwananda: „Vidíte, jak dobře vysvětluje. Každý se směje a je šťastný. To je krásné, že ano? Další otázky? Ne? Dobře, tak se uvidíme zase zítra ráno.
Jai Gurudev!“

Publikum: „Jai Gurudev!“

Žádné komentáře: