pondělí 10. května 2010

Meditace na Guru Mantru pod vedením Šrí Swámího Vishwanandy


Pro úplnost textu s meditační částí na Guru Mantru zveřejňujeme přepis promluvy Swámího Vishwanandy před Darshanem, dne 05.02.2010

DARŠAN

5. únor 2010

Přepis promluvy Svámího Višvánandy před daršanem

Shree Peetha Nilaya, Německo

– mírně upraveno


Šrí Svámí Višvánanda: Džaj Gurudév!

Nyní je doba příprav na Šivarátri. Kolik z vás ví o Šivarátri? Většina... á, nikdo! Jen pár z vás ví o Šivarátri? Ale já si pamatuji, že před několika lety vás tu bylo hodně, ne? Takže o ní víte, ne? Ano nebo ne? (ozve se pár odpovědí „Ano“) Tak dobře.

Šivarátri je vlastně velká noc Pána Šivy, jednoho z hlavních božstev v hinduistické tradici, kterého uctíváme jako toho, jenž existuje v podobě i bez podoby. Když se podíváme na obraz Pána Šivy, vidíme, že vždy sedí v hluboké meditaci. Proč? Co náš tím učí? Je Pašupati, Pán všeho stvoření, a přesto medituje. Na co? Na co Šiva medituje? Je to realizovaná duše, je zcela zajedno s Božstvím, a přece je vždy v hluboké meditaci. Mám nám to připomenout, že své pravé Já realizujeme pouze když budeme v tomto hlubokém meditativním stavu. Ještě jsme nenaplnili účel svého vtělení na Zemi, ještě jsme si neuvědomili, jak ú ž a s n á věc je mít lidské tělo, ale můžeme tohoto stavu dosáhnout. Musíme to opravdu chtít, ale ne jen povrchně.

Lidé se často vydávají na duchovní cestu velmi povrchním způsobem. Říkají: „Tak já to vyzkouším. Uvidíme, jaké to je.“ Ale tito lidé se nikam nedostanou. Když jste jednou nohou uvnitř a druhou venku, jednoho dne spadnete doprostřed. Jak jsem říkal, nemůžete nastoupit najednou do dvou člunů, protože když se čluny dají do pohybu, co se stane? Spadnete doprostřed, spadnete do moře. Stejně tak když se člun potápí, musíte rychle najít převozníka, který vám pomůže přeplout tenhle oceán života.

Takže tím, že je ponořen v hluboké meditaci, nás Šiva všechny inspiruje, abychom se dívali dovnitř, obrátili pohled od vnějšího k vnitřnímu. Všichni víte, jak meditovat, ne? Posadíte se, zavřete oči... Je tohle meditace? Většinou když řeknete lidem, aby meditovali, sednou si, zavřou oči a meditují. Ale vůbec nevědí, p r o č meditují! Meditují, protože jste jim řekli, aby meditovali, protože je žádáte, aby si sedli a takhle meditovali. Ale jaký je účel meditace?

Účelů je mnoho. Teď bych chtěl, abyste mi řekli nějaké důvody proč meditujete. (někdo: Abych zklidnil mysl. Někdo jiný: Abych se ponořil hluboko do nitra.) Uklidnit mysl, ponořit se do nitra... OK, další prosím. (někdo: Abych dosáhl Boha.) „Dosáhnout Boha“, ano... Kolik z vás medituje? Zvedněte ruce, prosím. (mnoho lidí zvedne ruce) Dobrá, vy všichni, p r o č meditujete? (někdo: Abych našla sama sebe.) Dobrá odpověď. Jak jsem už říkal, tahle otázka bude mít stovky odpovědí, protože každý člověk se snaží najít něco, co koresponduje s tím, co chce, co potřebuje. Jak jsme slyšeli, ‚meditujeme abychom našli sami sebe‘, ale otázkou je, jak. Aby člověk našel sám sebe, nestačí jen sedět se zavřenýma očima.

Podívejme se, jak je ustrojeno lidské tělo. Šástry říkají, že lidské tělo je tvořeno pěti elementy, živly – Pancha Tattva –, a když se na těch pět prvků podíváte, stále mezi sebou válčí. Nemohou být v míru. Může být voda v míru s ohněm? Ne, nemůže! Proto je v lidském těle tolik nerovnováhy. I když se někdo z vnějšího pohledu jeví dokonalý, taková dokonalost neexistuje. V těle v ž d y c k y něco funguje špatně. Představte si, že by všech pět živlů začalo vzájemně válčit. Co by se stalo? Hrůza, katastrofa. A tohle se děje uvnitř vás, ne někde venku! To dnes v lidech probíhá. Když lidi pozorujete, když se díváte, jak chodí, vidíte, že jdou, ale při tom nejsou přítomní ve svém těle. Elementy v nich tolik bojují, že jsou někde jinde.

Tím, co udržuje ony prvky v rovnováze, je Duch Svatý, Boží Duch v lidském nitru. A jak tomuto Duchu dodat energii?

Když vás Duch opustí, padnete mrtví, všechno ztratíte. Tady, když jste naživu, říkáte: „Tohle je moje, tamto je moje, je to můj majetek.“ Ale představte si, že vás opustí Duch, co se stane? Co je vaše? Co je moje? Nic nezůstane. Gíta říká: „Přicházíte a nic si nepřinášíte, odcházíte a nic si neodnášíte. Všechno, co si naberete, tu necháte.“ Vtělili jsme se z určitého důvodu, máme lidské tělo z určitého důvodu. Ale ten důvod nezjistíme, dokud toto tělo nepřeměníme v čistou lásku a oddanost. A zde nastupuje sádhana.

Když rozvinete tuto čistou lásku a oddanost, pak budete opravdu znát význam lidského těla, pak ve svém těle budete opravdu rádi, pak budete vědět, proč tu jste. Jinak půjdete doleva-doprava, doleva-doprava, doleva-doprava, doleva-doprava, a když se člun potopí, převozník nikde, potopíte se také. Pak musíte čekat další život! Takže neplýtvejte časem, protože čas, který promarníte, je pryč, a jakmile je pryč, nemyslete, že ho získáte zpět. Žijete ve správné době, víte, v té nejlepší.

Říká se, že realizovat božské, realizovat Božství, je v této juze velmi snadné, a l e - vždycky je nějaké ale – to, co realizaci ztěžuje, jsme my sami. Podívejte se, když se vám přihodí něco dobrého, jak je pro vás snadné na to zapomenout. Dobré věci se dějí pořád, ale když se stane něco nedobrého, schraňujete to. Schraňujete si to ve své mysli. Vaše mysl má setrvávat v Božství, ne u vašich problémů.

Když jsem sem přicházel, potkal jsem venku jednu mátádží a zeptal jsem se: „Jak se máš?“ Odpověděla: „P ř í l i š mnoho problémů!“ Řekl jsem: „No, mátádží, pitím se problémy nevyřeší.“ Je tolik lidí, kteří si myslí, že mohou vyřešit své problémy nějakým vnějším prostředkem. Své problémy vyřešíte prostředkem, který vložil Bůh do vašeho nitra – vírou a oddaností. Když tuto kvalitu rozvinete, když tuto kvalitu, kterou vám dal Bůh, využijete, bude to ten nejlepší lék na všechno.

Jak jsem vysvětloval před pár měsíci, když někdo přijde ke světci a říká „Ach, pane Světče (Svámí a lidé se smějí), prosím, uzdrav mě, a světec řekne „Dobře, jen si vezmi tenhle lék a vyléčíš se.“ - co způsobí, že to funguje? Je to světcova víra v to, že se ten člověk uzdraví. Takže díky této víře se to všechno děje. Dojde k vyléčení, vyřeší všechny vaše problémy. Pití ani kouření to neudělají. To jsou jen výmluvy, náhražky, které si lidé pořád hledají, na malou chvíli najdou klid, a pak spadnou do ještě větších problémů.

Toto lidské tělo nám závidí i dévové, andělé, bohové a bohyně, všichni závidí lidským bytostem. Proč? zeptali byste se možná. Proč, povězte mi. Proč polobozi a bohyně závidí lidským bytostem? (někdo řekne: Jsme smrtelní.) Jsme smrtelní, no... (Svámí se směje) Řekněte mi to. Nikdo? Ano? (někdo další říká: Celý vesmír je v nás.) V nich je také celý vesmír.

Ve skutečnosti je lidská bytost na vrcholu stvoření. Je to pravda, protože jen tím, že získáte lidské tělo, lidský život, můžete opravdu dosáhnout Stvořitele, vlastně se se Stvořitelem sjednotit.

To oni nemohou, protože mají své povinnosti. Dévové mají své povinnosti a musejí své povinnosti plnit. Takže nemohou říci „Nechám být svou povinnost a splynu s Božstvím.“ Nemohou to udělat, protože m u s í plnit svou povinnost! Indra m u s í plnit svou povinnost, Varuna m u s í plnit svou povinnost. Kdyby Varuna řekl: „OK, dnes nechám své práce, končím!“... My můžeme přijít do práce a říci: „OK, odcházím z téhle práce, skončil jsem s ní.“ Ale představte si, že by Varuna řekl: „Nechal jsem práce, skončil jsem s ní.“ Co se stane s celým stvořením? Nastane nerovnováha, protože Varuna je bůh vody. Když není voda... je konec! Takže jsou vázáni svými povinnostmi. S anděly a dévy je to stejné, všichni jsou vázáni svými povinnostmi. Takže nemohou svých povinností nechat a sjednotit se se Stvořitelem, zatímco my, my můžeme všeho nechat a sjednotit se se Stvořitelem. Musíme Jej ovšem chtít. A chtít Jej znamená u p ř í m n ě se mu oddat, rozvinout v sobě tuto č i s t o u lásku, která tu už je, prostě ji vypustit a šířit kolem. S touto oddaností a čistou láskou si člověk uvědomí, že božské není venku, ale uvnitř, v této mikrokosmické podobě vesmíru, kterou do nás On vložil.

Když pohlédne jógin do svého nitra, nedívá se stejným způsobem, jakým obvykle lidé věci nahlížejí. Protože lidé chtějí vidět spoustu věcí, ale kolik lidských bytostí chce spatřit Nejzazší, Absolutní cíl v sobě samých?

Nenajdete-li Absolutno v sobě, jak je chcete najít venku? Jak je chcete najít v celém Jeho stvoření? Říkáme, že Bůh prostupuje vše, ale kolik lidí takového stavu dosáhne? Velmi málo! Jak se říká v Gítě, „z milionu lidí Jej dosáhne jen malá hrstka.“

Takže skrze Boží jména, která vám byla poskytnuta, jděte dovnitř, použijte vesmírná jména Boha a dosáhněte Ho. To je to, co nás Šiva učí. Je to to, co nás učí všechna božstva, když to podrobně zkoumáte, všechna nás učí, abychom realizovali tuto jednotu se Stvořitelem. Ale musíme tomu věnovat čas a být trpěliví. Božství nedosáhnete za měsíc duchovního cvičení, ani za rok! Když čtete Védy, když čtete Upanišady, vidíte, že jóginům zabralo stovky let, než božského dosáhli, ale to bylo v té době! Nyní je šťastná doba, protože jen zpíváním Božích jmen Jej můžete dosáhnout. Tak snadné, že? Kolik z vás zpívá Boží jméno? (někteří lidé zvedají ruce) Á, velmi dobře! Takže zpívejte víc! (smích)

Zazpívejme si trochu, ano? Kdo má guru mantru od svého gurua? (někteří lidé zvednou ruce) Dobrá.

Víte, že existuje, něco, o čem se mluví jako o umírání za života – co to znamená? Co je to? (žádná odpověď) Samádhi! (Svámí se směje) Jaké slovo jste hledali? Uděláme si meditaci, a když ji budete dělat správně, můžete vstoupit do samádhi. To neznamená, že zemřete! Ne, vrátíte se zpátky. Ale jestliže si myslíte, že se nevrátíte, nechte vzkaz, OK? (smích) Je to velmi prosté. Máte mantru? Kdo má guru mantru? (mnoho lidí zvedne ruku) Á, hodně lidí. Velmi dobře. OK, pokud žádnou nemáte, prostě zpívejte Óm namó vasudévaja namahá.

(Svámí mantru pomalu opakuje.)

Óm... namó... vasudévaja... namahá.

Óm... namó... vasudévaja... namahá.


Meditační část:

Zavřete oči.

Párkrát se zhluboka nadechněte. Nádech a výdech. Uvolněte všechna napětí. Zbavte se všech myšlenek. S výdechem vypusťte všechny myšlenky.

Nádech a výdech, bez pauzy mezi nimi. Po nádechu rovnou vydechněte, a když jste vydechli úplně, hned se nadechujte. (ticho)

Teď zaměřte pozornost mezi obočí. Když přijde nějaká myšlenka, nezkoušejte ji zastavit, nechte ji jít! Neulpívejte na ní, protože když na ní budete ulpívat, ulpí ona na vás. (chvíle ticha)

Zaměřte pozornost na bod uprostřed mezi obočím. A v tomto místě prozpěvujte mantru. Nezpívejte mantru v srdci, ale mezi obočím. Zpívejte pomalu a prociťujte každé její slovo. (dlouhé ticho)

Nyní se vraťte sami k sobě a otevřete oči...


Možná jste nedosáhli stavu samádhi, ale jak jsem říkal, nestane se to na první pokus. Takto energizujete Boží jména ve svém nitru, a Božím jménem energizujete Ducha. Takže to praktikujte, dělejte to každý den 15 minut. To není moc, ne? Je to moc? Takže pouhých 15 minut.

(Svámí začne zpívat Šrí Ráma džaj Ráma...)

Takže, nyní začneme daršan. Víte, když zpíváte bhadžany, všiml jsem si, že mnoho lidí má široce otevřené oči. Ale když oči zavřete, setkáte se s Rámou ve svém srdci. Protože mysl se velmi s n a d n o rozptýlí vnějšími věcmi, a když se díváme těmahle očima, rozptylujeme se, ne? Říkáme si: „Ach, to je krásné.“ Myslíme si, že je to krásné, ale ono to není krásné, krása je ve vás. I když se díváte na krásu kolem, to, co je ve vás, je mnohem krásnější. Protože to, co vidíte na povrchu, vybledne a zmizí, ale to, co vidíte uvnitř, nevybledne nikdy. Takže když zpíváte Boží jméno, dívejte se dovnitř a najdete Ho. Ale když otevřete oči a díváte se ven, uvidíte jen máju. Mája, mája, mája, mája, budete v Májadžálu, nikde jinde! Budete ve hře máji.

Takže když se díváte na někoho, kdo si bhadžany o p r a v d u užívá, když si někdo o p r a v d u užívá zpívání, co dělá? Má vždy zavřené oči. Když zná někdo píseň zpaměti, vždycky má zavřené oči. Proč? Protože jeho soustředění je hluboko uvnitř. Stejně tak když zpíváte pro Pána, zkuste zavřít oči a najít Ho ve svém nitru. Nenechte se rozptylovat vnějším světem. Protože ten zmizí, a vy s ním, takže najděte toho Pravého.

Džaj Gurudév!

_____________________________________

šástry – učené spisy

juga – éra (podle indického pojetí cyklických dějin světa)

mátádží – „maminka“ - žena středního věku či starší

mája - iluze

Májadžál – pravděp. míněn zábavní multikomplex v Čennaji v Indii

Překlad: Karin K. / Č.R.

Žádné komentáře: