pondělí 17. října 2016

Ohňový rituál Sudaršana jadžňa se Svámím Vishwabaladharanandou na Beránkově mlýně - 15. 10. 2016

 V sobotu 15. října 2016 se na Beránkově mlýně na Dvorecku uskutečnila další akce Bhakti Margy Česká republika, Sudaršana jadžňa se Svámím Vishwabaladharanandou. Ačkoli se očekávalo deštivé počasí, v okamžiku zahájení akce vysvitlo sluníčko a svítilo až do svého západu. 
Na tuto událost přijeli v hojném počtu lidé z celé České republiky, kterým se naskytla nevšední příležitost, kdy se mohli zúčastnit uvítacího rituálu, který se dělá vždy při vstupu Svámího do nového objektu. Tímto nádherným uvítacím rituálem vyjádřili účastníci vděčnost a radost, že Svámí přijal pozvání organizátorů a že mohou v jeho přítomnosti strávit sobotní odpoledne a obdržet požehnání s tím spojená.
Svámí Vishwabaladharananda v úvodu srdečně a s velkou láskou a radostí uvítal všechny přítomné, zejména nové oddané, které seznámil nejen s osobností Satgurua Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, ale ve stručnosti také přítomným přiblížil samotný rituál jadžni. Sudaršana jadžňa je jadžňa vedená k Pánu Sudaršanovi, který je zobrazován s diskem v pravé ruce. Tento disk je nejsilnější zbraní ve stvoření ničící veškerou negativitu v nás i kolem nás. Díky tomu je Sudaršana jadžňa velmi výjimečná svojí silou a intenzitou. Svámí vysvětlil, že vliv tohoto obřadu se projevuje nejen na fyzických tělech přítomných, ale na všech úrovních těla, duše, ducha a v zásadě působí na celou planetu Zemi a i ve vesmíru. Léčivá síla tohoto obřadu je požehnáním pro všechny zúčastněné i pro planetu Zemi.
 
 
Svámí informoval přítomné, že mají výjimečnou příležitost do Sudaršana jadžni vložit svá přání, která jim Pán Sudaršana a božstva přistupující do ohně mohou splnit. Na tomto místě všem připomněl, že je nutné řádně zvážit, jaká přání do Sudaršana jadžni vložíme, protože když tak učiníme, musíme za ně plně převzít zodpovědnost. S láskyplným přístupem a péčí, se kterou Svámí promlouval, připravil všechny přítomné na očistný rituál, aby jím každý mohl projít co nejvíce vědomě.
 
 Celý obřad byl zahájen púdžou a abišékamem k Pánu Sudaršanovi (inkarnaci Nárájany), k Pánu Krišnovi a k zemským padukám Paramahamsy Vishwanandy. Již při abišékamu postupně vznikala nádherná, zcela hmatatelná atmosféra lásky a boží přítomnosti. V okamžiku, kdy Svámí s ohněm z árati zapálil Sudaršana jadžňu věnovanou primárně českému národu, České republice a Matce Zemi, měli mnozí přítomní v očích slzy dojetí. Zvláštností této jadžni bylo, že každý účastník mohl na připravený rýžový papír napsat svá přání, která ke konci jadžni byla předána Svámímu a on je s požehnáním v obrovské pokoře a lásce nabídl ohni.
 
Ještě dlouho poté co dozněly modlitby a Svámí v tichu meditoval, byla energie přítomnosti božstev velmi silná, že se mnohým vůbec nechtělo vydat se na cestu domů.
 
„Vše se děje z milosti mého Satgurua Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy,“ uzavřel tuto požehnanou událost Svámí Vishwabaladharananda při závěrečném požehnání a rozloučení se s přítomnými.

Žádné komentáře: