úterý 21. dubna 2015

Sri Swami Vishwananda hovoří o překonávání duality mysli.


Swami říká:
Cokoli přijde do kontaktu se smysly, do kontaktu s myslí, teplo, zvuk, dotek, barva, chuť a vůně, je těchto smyslů produktem. Kdokoli věnuje pozornost vnějšku, smyslovým orgánům, smyslovým objektům, je vázán dualitou. A člověk si nebude vědom té velikosti, věčnosti duše. Protože, když je mysl neustále zaměřena na omezení, je člověk do této duality lapen. A odtud vzniká zima, teplo, radost a bolest.


Pán Krišna řekl v Gítě:
„Překonejte radost a bolest. 
Vyjděte ven z tohoto dramatu, 
a připomeňte si, že jste věční."

Jste zde za pozorovatele, svědky, jste velkými svědky. A teprve když si uvědomíte, že jste velkým pozorovatelem, pak můžete pozorovat život a být od toho stranou. Ne toho součástí!

Žádné komentáře: