pátek 3. dubna 2015

Oslavy Velikonoc ve Shree Peetha Nilaya.„On volá každého ke vzkříšení spolu s Ním, nechat staré ve vás zemřít a nové  spolu s Ním vzkřísit
To je Kristovo vzkříšení."
– 
Sri Swami Vishwananda

Jako každoročně proběhnou oslavy Velikonoc také ve Shree Peetha Nilaya. Hlavní oslavy se uskuteční od pátku 3. dubna do neděle 5. dubna 2015.


Velký pátek (3. dubna 2015)
Den je zaměřen na pašije, ukřižován a pohřbení našeho Pána Ježíše Krista.
Jedná se o velmi významný den, kdy Kristus zažil pašije a ukřižování na kříži. V tento den se slaví tři hlavní bohoslužby: Královské hodiny, Nešpory se snímáním Krista z kříže a zavinutím Jeho těla a úctění Epitaphiosu /vyšívané ikony/ s venkovním průvodem.


Velká/Bílá sobota (4. dubna 2015)
Na Velkou sobotu, den mezi Ježíšovou smrtí a vzkříšením, den bdělého očekávání, je důraz kladen na Kristův hrob.
Odehrávají se následující události - bohuslužba Kristu sestupujícímu do Hádu, modlitby za mrtvé lidi, a Lamentace během dne. Později večer slavíme o půlnoci první vzkříšení.
Koná se nasvícení svíček Pascha, nasvícení všech svící, a průvod ikony Vzkříšení a bible.


Svatá neděle (5. dubna 2015)
Pascha (Svatá neděle), připomíná vzkříšení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, je to nejstarší, nejvíce uctívaný svátek církve, velký křesťanský svátek, samý střed a srdce liturgického roku, den, v němž Pán vstal z mrtvých.
V tento den provádíme liturgii sv. Basila, evangelium Vzkříšení v několika jazycích, Homilii sv. Johna Chrysostomose, a rozdělování Pascha chleba všem přítomným.

---
Pro podrobnější program a časy bohoslužeb nahlédněte prosím do programu jednotlivých dnů na stránkách Bhakti Margy:
http://www.bhaktimarga.org/events/holy-friday
http://www.bhaktimarga.org/events/holy-saturday
http://www.bhaktimarga.org/events/holy-sunday

Žádné komentáře: