neděle 12. dubna 2015

Nejúžasnější Guru.

Tento článek je prvním ze série pěti dalších, zmiňovaných v dřívějším článku „Úžasná milost ze setkání se Sri Swamim Vishwanandou – aspekt žijícího Gurua“...

Je sepsán na základě výpovědi, kterou sdílel David z Londýna, během daršanu Sri Swamiho Vishwanandy, který se konal 29. listopadu ve Shree Peeetha Nilaya.
Jeden velmi důležitý aspekt Gurua, zmiňovaný ve výpovědi je, jak Guru vytváří jedinečné okolnosti, které vedou k prvnímu setkání s Ním. Sri Swami Vishwananda uvedl během svých komentářů ke Guru Gítě:

Guru sídlí ve vědomí a skrze toto vědomí vnímá všechno; nejen pouze Jeho oddané, ale všechno. I když má určitou formu, On touto formou není limitován.  Může si zvolit a manifestovat se do jakékoliv formy. Není limitován pouze do toho jednoho aspektu nebo do jedné cesty. To je proč stále říkám: „Vždycky mám svou cestu. Když plán A nevyjde, je zde vždy plán B. Pokud plán B nefunguje, nastoupí plán C. Když C nejde, vytvoříme D. A když D nevychází, vytvoříme E, a tak dále. Takže Guru není vázaný lidským způsobem myšlení.“ 

Svědectví
Rozhodl jsem se s vámi sdílet mou vlastní cestu ke Gurujimu, což je lekce mé hlouposti, pýchy a arogance. Navzdory tomu, Gurujiho milostí je prostě bezpodmínečná láska.
V roce 1996 se mi ve snu zjevil Sai Baba a řekl mi, abych za ním přijel do Indie. A já si pomyslel: „O.K., proč ne?“ Takže jsem odjel do ašrámu. V ubytovací kanceláři, když jsem si stoupl do řady, tak tam stáli dva mladíci z UK, se kterými jsem se dal do řeči a skončil jsem s nimi na pokoji po dobu ubytování v ašrámu.
Poznali jsme se vzájemně velice dobře a jednou jeden začal mluvit o spirituálním učiteli, který byl v Londýně a jmenoval se Visham. A říkal o Něm mnoho úžasných pozitivních věcí, jak manifestuje věci a vytváří zázraky. A já si jen řekl: „Jo, jo, okay…“ Nijak mne to nezajímalo, prostě blbec, přestože jsem už od mládí toužil po Guruovi. Takže má reakce na tuto příležitost byla úplně scestná.


David s Gurujim, v domě oddaného, večer po návratu z rockového koncertu. 
David říká: „Gurujimu se strašně líbí, jak jsem oblečen do rockové výzbroje a přitom mám na sobě během koncertu malu.“ (Londýn, 20. března 2013)

Pak šel čas, byl rok 2002, možná 2003, a já došel na daršan se Sri Swamim Vishwanandou (Gurujim) a uvědomil si, že to byl ten mladík, kterého jsem mohl potkat před všemi těmi lety, kdybych si ze své vlastní hlouposti, pýchy a arogance neříkal: „Oh, a co? Je jen další nějaký učitel.“
Takže to nás skutečně učí, jak nás tyto události udržují na spirituální cestě, navzdory všem našim pochybením a… že nás Guruji stále tak miluje a vytváří příležitosti na naší cestě k Němu, nehledě na množství překážek a situací, v jakých se nacházíme, aby se nám sám mohl dát a milovat nás.

Protože když se zpětně ohlížím, tak nelitoval námahy, aby mne mohl vyzvat k návštěvě učitele v ašrámu, abych se tam potkal se dvěma lidmi, které jsem předtím nikdy neviděl, a pak s nimi bydlel na pokoji, abych zjistil kdo On je, a dal mi příležitost s Ním být v tomto životě.
Takže pro mne, když se zpětně na to dívám, je to ta nejúžasnější Milost, kterou si můžete představit; a taky trpělivost, protože když zasil semínko, ten hloupý oddaný si jen pomyslel: „ Ale co…“
A když jsem Ho uviděl, tak to bylo jen jako: „Wow!“ Ani jsem si dokonce hned nespojil, že to byl On, ten Visham. A pak: „Oh, můj Bože! Celé ty roky jsem mohl být s ním, kdybych jen měl otevřenou mysl, kdybych neposuzoval a nebyl arogantní a plný pýchy.“ Byla to zkušenost pokory.
A pak, být s Gurujim, první rozhovor který jsem měl, to bylo něco co jsem si pravděpodobně mohl kdy od Gurua přát v tak krátkém čase. Byl to ten nejúžasnější zážitek, který jsem v životě měl. A od té doby, z Gurujiho Milosti, pak byly mnohé další. Jen jsem pořád plný arogance, hlouposti a pýchy, ale myslím, že jsem se od té doby trochu změnil, naštěstí! Přinejmenším, pochopil jsem a trávil s Ním trochu více času.

A jen jsem chtěl říci: 
„On je ten nejúžasnější Guru, jakého si kdy můžete představit.“ V mnoha směrech, ale jeden z nich je, že On je pro nás tak přístupný. On je prostě.…okay, určitě víme, že nás zkouší a tlačí nás; celou dobu nás testuje, aby viděl, jak reagujeme na okolnosti, ale v porovnání s Gurui z minulosti, On je super – dělá to pro nás tak snadné, jen kdybychom to věděli... a my to ale doopravdy nevíme. A dokonce pár posledních týdnu nám ukazuje Jeho Lásku k nám tím, jak nám tweetuje. To je něco - kolik Guruů by tohle dělalo?


Sri Swami Vishwananda mokrý a posypaný barvou během svátku Holi ve Vrindavanu, Indie, 2014

Pak mám ještě jednu historku, na kterou jsem si právě vzpomněl. Ve Steffenshofu byl hindu festival Holi. Je to událost, kde se na lidi sypou všechny možné barvy.  Byl vymyšlen plán, jak Gurujiho opravdu hodně zabarvit, opravdu pečlivě se to naplánovalo. 
Byl jsem dost mazaný na to, abych si našel cestu abych to viděl, a přitom nebyl umazán barvou (měl jsem poněkud drahé bílé kalhoty). Guruji byl v centru a všichni Ho obklopili a pak na Něj  náhle zaútočili s barvou. A On byl prostě – je to neuvěřitelné, že tohle Guru dovolí jeho žákům a oddaným, aby tohle udělali; byl celý mokrý a byla mu zima, celý zabarvený, vypadal jako duha; a On tam stál a celý se chvěl. A pak, najednou, mu to celé došlo a jen začal tancovat a zpívat. A pro mne to byla lekce toho, co On nám nabízí, co nám dovolil, abychom mu provedli, i když zažíval nepříjemnou situaci. A pak nám ukázal i více, ukázal nám, že i prožitek nepříjemných situací můžete přeměnit a oslavit a vzít to celé úplně jinak.“ 
– 
David, Londýn
----


"Sri Guru Gita" - kniha komentářů Sri Swamiho Vishwanandy k největším záhadám vztahu mezi Guruem a žákem byla dána do oběhu během vánočních oslav ve Shree Peetha Nilaya (Bhakti Marga shop).


V knize "Blossoming of the Heart/Rozkvět srdce", která je k dispozici v Bhakti Marga shopu, sdílejí příbuzní, přátelé, oddaní a žáci z různých zemí a různých kulturních prostředí své osobní zkušenosti se Sri Swamim Vishwanandou. Originál anglická verze (vpravo) je již přeložen do němčiny (vlevo), polštiny a portugalštiny.

(překlad: Kaltikeyani, Č.R.)

Žádné komentáře: