úterý 17. února 2015

Shivaratri 2015.

Oslavy velké noci Pána Šivy začínají ve Shree Peetha Nilaya právě dnes...

ॐ नमः शिवाय

Šiva je jedním z velmi důležitých hinduistických Bohů. Je mu přidělena například úloha ničitele vesmíru (který předtím Brahma stvořil a Višnu udržuje). Na západě díky tomu vznikla představa, že Šiva je jakési hrůzostrašné apokalyptické Božstvo. Z pohledu hinduismu toto ale samozřejmě úplně neplatí. Stejně jako smrt není chápána jako definitivní konec, tak zničení vesmíru se děje proto, aby mohl být znovu stvořen. 

Šivovými atributy jsou:
  • Třetí oko (na čele) - je oko, které hledí za to, co je projevené. Šiva bývá také někdy označován jako Trinétríšvara (Pán s třema očima). Podle jedné legendy spálil žár Šivova třetího oka boha Kámu (zosobnění vášně), kterého za ním poslali ostatní bohové, aby donutili Šivu přestat meditovat.
  • Kobra okolo krku - Šiva je také nazýván Nágéšvara (Pán hadů), což moderní učenci někdy vykládají jako pozůstatek ze starších přírodních náboženství. Kobra představuje smrt, kterou Šiva překonal. Také může představovat Kundalini (hadí sílu).
  • Půlměsíc – je symbolem času a ukazuje tedy Šivu jako vládce času (Káléšvara, Kála Bhairava).
  • Ganga - je nejposvátnější řekou hinduismu a pramení v nebeských sférách. Na zemi stéká po Šivových vlasech.
  • Bubínek – je zdrojem mantry ÓM, která vibruje vesmírem.
  • Vibhuti - jsou popelem namalované tři horizontální linie (tripundra) na Šivově čele. Představují skutečnou esenci bytí, která zůstane poté, co jsou nevědomost a všechny připoutanosti spáleny ohněm poznání. 
  • Trojzubec – představuje tvoření, udržování a ničení. Šiva nad nimi má kontrolu.
Nejčastěji bývá Šiva zobrazován jako meditující jógin. Sedí s překříženýma nohama a někdy jednou rukou posouvá kuličky na růženci - male. Spojuje se v něm divokost přírody spolu s klidnou myslí. Šivovo spojení s divokou přírodou také vyjadřuje jedno z jeho jmen - Pašupati (Pán zvířat).
Velice známou formou Šivy je Natarádža, král tance. Šiva je zobrazován při ladném tanci, který má podle některých interpretací ničit svět. Jiné školy zase soudí, že Šivův tanec představuje celý projevený svět (jeho neustálé změny, vznikání a zanikání, atp.). 
Dalším oblíbeným způsobem zobrazování Šivy je tzv. Šiva lingam. V této podobě je Šiva zastoupen pouze symbolickým falem představujícím Šivovu plodivou sílu. (zdroj: wikipedie)

Ve Shree Peetha Nilaya bude dnes Pán Šiva uctíván tradičními rituály, ve formě lingamu, ke kterému bude prováděn abišekam a obětovány mu bilva lístky.

Pokud nemůžete být u toho, připojte se alespoň na dálku, třeba za pomoci zpěvu této mantry...

OM NAMAH SHIVAYA



Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya 
Hare Hare Bole Namah Shivaya
Rameshwara Shiva Rameshwara 
Hare Hare Bole Namah Shivaya
Ganga Dhara Shiva Ganga Dhara 
Hare Hare Bole Namah Shivaya
Jatadhara Shiva Jatadhara 
Hare Hare Bole Namah Shivaya
Someshwara Shiva Someshwara 
Hare Hare Bole Namah Shivaya
Vishweshvara Shiva Vishweshvara 
Hare Hare Bole Namah Shivaya
Koteshwara Shiva Koteshwara 
Hare Hare Bole Namah Shivaya
Mahakaleshvara 
Hare Hare Bole Namah Shivaya 

Žádné komentáře: