neděle 8. února 2015

Dosáhnout Maha BHAV.

(zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

Tváře lidí nezáří bez zkrocení návyků. Opičí mysl se neurovná dříve, než se změní její přístup a než se stane klidnou. Srdce obdrží potřebu Božské lásky a člověk získá zpět vnitřní já a potěšen spatří svého milovaného Giridhariho, v Jeho slávě, čekajícího na vás. Toto setkání probouzí ohromné štěstí, když se spolu oba setkají. Roztomile ztrácejí své vlastní vědomí a plují ve stavu Maha BHAVu.

Sri Swami Vishwananda


Vysvětlení opičí mysli: 
V Indii lidé umísťují jídlo, které opice milují, do zužujícího se otvoru v džbánu, s cílem opici chytit. Opice strčí svou tlapu do zužujícího se otvoru v džbánu, aby se dostala k jídlu uvnitř. Pak tlapu, držíc jídlo, nemůže skrze úzký otvor vytáhnout. Protože opice jídlo nepustí, je "chycena". 
Stejně tak lidé mají připoutání, která udržují mysl ve zmatku. 
Gurudev říká výše, že pouze tehdy, když se opičí mysl člověka uklidní, setká se s Giridharim-Krišnou.

Žádné komentáře: