čtvrtek 5. února 2015

Démoni uvnitř nás.

Zde je příběh Pramoda, který vezl Sri Swamiho Vishwanandu na letiště před cestou do Japonska, ráno 13. ledna...


Dnes ráno jsem vezl Swamijiho, Miru, Tandava a Nikhila na letiště. Byli jsme tam brzy a dali si společně něco k pití, zatímco jsme sledovali na youtube videa o andělech atd..

Jak se blížil čas projít odbavovací bránou, přišlo mi na mysl, že náš milovaný Guruji bude opět chvíli chybět, a vzpomněl jsem si na pocit když mi chybí, který máme občas všichni, více či méně... 
Řekl bych, že je to více touha po Něm, a pro to co ztělesňuje.
Pak Swamiji mluvil znovu o Giridharjim, a že pro Něj bude kupovat nové náušnice atd.. Také jsme mluvili o tweetech, a že se oddaní ptali, proč On pořád píše o Giridharim. Odpověď nebyla zcela jasná, co si pamatuji, řekl, že Giridhari je tak roztomilý a že Ho tak moc miluje. A pak popsal s velkým nadšením jeden a půl metru velkou sochu Giridhariho, který nese opravdu velkou horu na malíčku atd. Byl skutečně na Něj naladěn, když nám o tom všem vyprávěl.

Jak čas ubíhal, pocit že bude chybět rostl silněji a silněji. Řekl jsem nahlas myšlenku, která mi přišla před několika dny:
„Přál bych si, abych mohl být Giridharim, pak bych také dostal od Tebe tolik pozornosti."
Na to mi odpověděl, že se jedná o rakshasas, démony, kteří vždy chtějí pozornost. Smáli jsme se, žertoval trochu a brzy změnil téma.

Přesto vidím v Jeho slovech hlubší poselství... 
Bůh nás podporuje v každém okamžiku a naplňuje nás svou láskou, svou podstatou - 
i v samotném dechu, prostřednictvím svých jmen a prostřednictvím našeho Gurua a jeho učení. Máme Ho neustále a Jeho plnou pozornost v nás. 
Ta část, která volá po větší pozornosti, je ego, démon, který myslí jen na sebe, chce mít, nevidí větší obraz!

Vše pochází od Boha. Ani lístek se nepohne bez jeho vůle. Když jsem se vrátit k výše zmíněné pravdě všudypřítomnosti Boha a Gurua, mohu se těšit z fyzické a duchovní přítomnost Swamijiho v mém srdci, stejně jako z Jeho neustálého nalévání Lásky nám.
...je tak dobře znovu a znovu si připomínat: 

Bůh je s námi
Žádné komentáře: