pátek 16. listopadu 2012

Třetí část poutní cesty , 1.díl

Východní Indie se Svámím, listopad 2012, část třetí
Poté, co jsme v sedm ráno přijeli do Bhod Gaya, vypravili jsme se přímo do hotelu. Po vydatné snídani pak většina z nás padla polomrtvá do postele a měli jsme štěstí, protože postele byly pohodlné. Hotel byl úplně nový, tak nový, že v něm ještě nebylo připojení k internetu (pouze v manažerské kanceláři, odkud posílám svou poslední zprávu) a třetí patro bylo stále rozestavěné.

Okolo druhé hodiny odpoledne jsme se znovu sešli a vydali se do města, kde jsme navštívili nejdůležitější buddhistické poutní místo: místo Buddhova osvícení. Je tam velký chrám, za nímž se nachází veliký strom bódhi, pod nímž Buddha seděl, když došel osvícení. Chrámový komplex měl velmi, velmi meditativní atmosféru. Neviděli jsme žádné kněží, kteří by prováděli púdžu, a velmi se lišil od ostatních hinduistických chrámů, které naopak někdy připomínají tržiště a kněží tam hamižně očekávají peníze. S Gurudžím jsme seděli asi půl hodiny pod stromem bódhi spolu s dalšími poutníky, zejména z Asie.

Po meditaci jsme se vydali na nákupy a poté jeli na naší další zastávku, Višnu Padam, místo, kde se nalézá otisk nohy Višnua. Autobusem nešlo projet úzké uličky, takže jsme došli poslední kousek k chrámu pěšky. Chrám má základnu ve tvaru kruhu a na zemi se nachází kámen, na němž je stopa Višnua. Púdža se provádí tak, že oddaní dají příspěvek, listy Tulsí a další květy na kámen okolo stopy. Kněz poté dá bílou látku na stopu (která je namalovaná načerveno), na níž je dobře vidět. Bílou látku pak vrátí oddanému a ten si ji pak může odvést domů.
Následující ráno jsme se v deset hodin vydali po cestě do Varanásí. Jízda zabrala pět hodin a k obědu jsme měli opět balíčky s jídlem, které servírovali v autobuse. Konečně jsme tam dojeli. Než se tam člověk dostane, míjí po cestě spoustu chudých lidí, kteří bydlí v chatrčích, někteří nemají žádnou střechu nad havou a spí přímo na zemi na ulicích. Autobus jsme opustili poblíž Gangy, chvíli jsme šli pěšky a pak nasedli do lodi. “Staré město” Varanásí je vystavěno podél Gangy a není přístupné autobusem.

Během jízdy lodí jsme byli unešeni svatým městem Varanásí, které je známé také jako Káší nebo Benárés. Město je zasvěcěno bohu Šivovi a jeho ženě Párvatí. Mnozí hinduisté sem přicházejí před smrtí, aby zde byli pohřbeni, protože zdejší atmosféra je vskutku velmi posvátná. Člověk je schopen vycítit efekt mnoha světců, kteří požehnali tomuto místu.

Po dvaceti minutách jízdy jsme dojeli do „Rana Mahal Ghat“, kde jsme byli ubytovaní. “Gháty” jsou schody, vedoucí z města ke Ganze, kde se v ní lidé koupou. Šli jsme po strmých schodech od řeky vzhůru k našemu ubytování, jež neslo jméno “Palác na schodech”. Přestože z venku jako palác již nevypadalo, uvnitř bylo velmi hezké. Gurudží přišel na to, že byl postaven královskou rodinou Ranaprakab Singh, příbuznými známé světice Mirabai Déví. Ubytovali jsme se, Svámí dostal jeden z kulatých “rohových” pokojů s překrásným výhledem na Gangu.

Poté jsme se ihned vydali k řece a lodí dojeli k hlavnímu ghátu. Tam právě probíhalo áratí k Matce Ganze, tak jako každý večer. Áratí provádělo dvanáct kněží, okolo nich bylo shromážděno mnoho oddanýách a zpívalo či tančilo pro Matku Gangu. Poté, co áratí skončí, lidé, kteří se dívají z lodí, zapálí malou lampičku, umístěnou v košíčku s květinami, a obětují ji Ganze. Je nádherné pozorovat všechna malá světélka, plující po řece.


Když jsme se dostali na břeh, vydali jsme se znovu k hlavnímu ghátu a prošli jsme se okolo něj úzkými uličkami. Je tam spoustu obchodů, kde můžete koupit snad cokoli. Najednou jsme se vydali jednou z postranních uliček, došli na konec, kde byly velké dveře, a na nich stálo: Šríbendu Lahiri. Vstoupili jsme do krásného dvora. Uvnitř byly dva mandíry, jeden zasvěcen Shyamacharan Lahirimu (Lahiri Mahášaj), jeho synu Tinkori Lahirimu a vnuku Satyacharan Lahirimu, druhý byl zasvěcen Mahávatáru Babádžímu.

Chrám, vystavěný Lahiriho pravnukem, obsahuje popel ze všech tří bytostí. Chvíli jsme na tomto krásném místě, plném mírumilovné atmosféry, seděli a meditovali se Svámím. Pak nám člověk, který se o to místo stará, ukázal originální fotografii
Lahiri Mahášaje.

Když jsme se vrátili zpět do hotelu, zjistili jsme, že nynější hotel býval Lahiriho ášramem a pokoj, který si Svámí vybral, byl pokojem, kde meditoval sám Lahiri!

Povečeřeli jsme dobré jídlo na terase hotelu. Restaurace je chráněna mřížemi, aby opice nemohly krást jídlo. Hoteloví zaměstnanci nám ukázali střechu, na níž se též dobře medituje s výhledem na Gangu.
Přístí ráno jsme vstali v šest hodin, abychom se projeli podél řeky. Tak ti, kteří tam ještě nikdy nebyli, dostali pojem o městě. Krom kupců, kteří přijíždějí na lodích a snaží se prodávat jejich věci (všimněte si fotky s lodí, kde se prodávají DVD a CD), jsme též potkali asijské poutníky, jimž se líbil náš zpěv bhadžanů tak, že na své lodi začali tancovat:

Žádné komentáře: