neděle 11. listopadu 2012

Diwali - festival světel.Diwali - pětidenní festival světel, je pro hinduisty jedním z nejdůležitějších svátků v roce a je slaven tradičně rodinami v kruhu jejich blízkých.

Nasvícení domů zářícími světly má důležitý duchovní význam - připomenutí si našeho vnitřního světla a snahy o dosažení zdraví, moudrosti, míru a prosperity. Připomínáme si jím také návrat Pána Rámy ze 14 letého vyhnanství.

Nasviťme i my,  inspirováni touto krásnou tradicí, světla v našich domovech... pak už jen tiše seďme, zavřeme oči  a soustřeďme se dovnitř sebe... otevřme naše srdce dokořán   a  nechme světlo konat za nás...

Happy Diwali !


Žádné komentáře: