sobota 24. listopadu 2012

O dotýkání se nohou Mistra.

Výňatek z promluv Sri Swamiho Vishwanandy:

"V hinduismu jsou nohy velkým symbolem. Když jdete do nějakého chrámu, co uděláte? Když jdete k Mistrovi, co uděláte? První věcí kterou uděláte je, že se pokloníte k nohám. Dotknete se nohou, protože v nohou Mistra je obsaženo vše. Je to stará tradice, samozřejmě také Kristus o ní věděl. Ježíš věděl, že nohy symbolizují celistvost. To je důvod, proč když jdete k Mistrovi, dotknete se nohou.
Ale dříve, než se nohou dotknete, požádejte Mistra o svolení, zda se jich můžete dotknout či ne. Pokud se jich jen dotknete, nestane se nic, ale když vám dává Mistr požehnání, že se smíte jeho nohou dotýkat, uvolní se energie, energie poplyne od něj k vám.
To je důvod, proč se nemůže prostě dotýkat nohou Mistra jen tak."
(z knihy "Just Love 3")

Žádné komentáře: