úterý 18. října 2011

Ticho - 1. část

Při Satsangu 18.září 2009 hovořil Swami Vishwananda o myšlenkách a o tichu.

Říkáme 'Bůh' – On je vševědoucí, není-liž pravda? Myslíte skutečně, že Ho musíme prosit? Kolik z vás si myslí, že Ho musíme prosit? Dva? (Swami se směje). Tedy, většina lidí si myslí, že musíme vždycky prosit. Nikdy nepřestaneme. Ale o co prosíme? Vyprávějte mi.“ Jeden účastník satsangu řekne 'O lásku', druhý si přeje 'nový Mercedes'.

Swami se směje a míní: „ Tak to bude trochu trvat. No, prosíme vždycky o něco: dej nám to, dej nám ono. Často jsou naše prosby tak omezené, že nikdy neustanou. Ano, je pravda, že musíme prosit, ale musíme také skutečně vědět, o co prosíme. Někteří lidé řeknou 'Láska'; ta už je tady. Co myslíte, o co můžeme Boha prosit?“

Různé odpovědi jako:

-Aby nás učil-

-moudrost-

-aby nás zavedl domů-

-aby vyčistil naši mysl-

-Bože, co si ode mne přeješ?- Swami se dlouho směje a řekne: „To má sílu. A byli byste ochotni dát, kdyby řekl, co si od vás přeje?

Pojďme Ho poprosit o jednu věc: Vyčistit naši mysl.'Pomoz nám jít za myšlenky, pomoz nám dostat se mimo mysl.' To je všechno. V okamžení, kdy jste to překročili, bude to velmi jednoduché. Ale to je ta nejtěžší část, kde každý zůstane vězet, protože naše mysl je tak aktivní. Vidíme to denně ve všem co děláme. Naše mysl je vždy na prvním místě.

Kde byla vaše myšlenka na začátku, když jste byli u Boha. Byla neustále zaměřená na Boha. Neexistovala vteřina, kdy by byla rozptýlena omezenými věcmi jako je Mercedes. Ale kolik lidí zaměřuje své myšlenky a svou mysl na Boha? Jenom málo. Hrstka. Zbytek myslí na to, jak získat Mercedes, nebo to či ono. Budou se dokonce modlit: 'Bože dej mi to'.

Žádné komentáře: