čtvrtek 6. října 2011

Navaratri 2011 - 8.den Mahagouri Mata
Swami Vishwananda řekl:

Tady se jedná o čistotu.... o pravou podstatu v čisté podobě. Mahagouri nám nabízí, že když se jí oddáme, tak odstraní všechny karmické nečistoty. Včera jsme měli divoký, zvířecí aspekt Božské Matky, dnes z něj vystupuje a ukazuje nám svou čistotu. K tomu mě napadá jeden příběh: Jeden mladý muž jde k Bohu s několika otázkami. Cestou potká sadhua- polonahého, oděného do žlutém šatu, se zakrnělou paží vztyčenou k nebi. Ten mu říká: 'Hej, když potkáš Boha, tak se Ho také zeptej, kdy dosáhnu osvícení.' Po nějakém čase na zpáteční cestě do své vesnice, jde ten šťastně vypadající mladý muž znovu okolo toho sadhua a ten se ho ptá: 'Tak, co odpověděl Bůh?' Mladý muž řekl: 'Ó, musíš se už jen 3x narodit a pak dosáhneš osvobození!' Sadhu se rozzlobil, protože už mnoho let žil v askezi a ještě pořád se musí 3x narodit, ale pak se podíval na toho mladého muže a zeptal se: 'Vypadáš tak šťastně? Copak ti řekl Bůh?' Ten odpověděl: 'Musím ještě tolikrát přijít, kolik listí je na tomto stromu Tamarindu'. Sadhu se polekal a měl soucit s tím mladým mužem. Ten ale odvětil: 'Víš, jsem šťastný, protože to znamená, že na konci budu osvobozen!' V tom okamžiku mu darovala Božská Matka osvobození (Mukti).“

Žádné komentáře: