středa 5. října 2011

Navaratri 2011 - 7.den Kaalratri MataSwami vysvětluje:

Je černá. Černá barva všechno absorbuje. Černá je neovlivnitelná! Cokoliv nabídneš Božské Matce v této podobě – pojme to. V této podobě nám Božská Matka pomáhá tím, že přemůže všechny naše démony a zneutralizuje je - aniž by se Jí to v nejmenším dotklo.

Nejsme schopni pochopit aspekty Božské Matky naším rozumem – vidíme strašlivý obličej – ale současně je mírná a vlídná! Osvobodí nás a pomůže nám. Máme v sobě tolik malých zlomyslností, malých démonů, kteří se tu a tam projeví. Dejte je Matce!“"Kaalratri, protože jsi černá, sejmi ze mne zlo a dej abych zase zářil naplněn skutečným světlem! Ty jsi Matka! Ať už v jakékoli podobě! Přijď a zachraň nás. Přijď a osvoboď nás! Přijď!!“
Žádné komentáře: