středa 26. října 2011

Lakshmi Kubera ceremonie

Před dvěma dny jsme započali ceremonie Diwali

Dnes jsme je oslavili pujou na počest správce pokladu Lakshmi, Kuberas.

Tedy: veškerý blahobyt, který nám Lakshmi dává, jak hmotný tak i duchovní prochází jeho rukama. Musí dát svolení. Proto je zvykem pojmout i jeho do modliteb.

A tady je Kubera zobrazen:

Diwali je indický svátek světel. Všude jsou rozestavěny malé olejové lampičky, aby zahnaly temnotu a osvítily cestu pro Lakshmi, kterou prosíme, aby nás poctila svou přízní.Drishti/Springen

Žádné komentáře: