neděle 27. února 2011

Lingáshtakam – 8 veršů k oslavě Shiva Lingamu a Mahamrityunjaya Mantra


Lingáshtakam – 8 veršů k oslavě Shiva Lingamu


Brahma Murári Surárchita Lingam

Nirmala Bháshita Shóbita Lingam

Janmaja Dukha Vináshaka Lingam

Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam

Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,

který milují Brahma, Vishnu a další Bohové.

Který je chválen v čistých a posvátných proslovech

a který ničí koloběh narození a smrti


Devamuni Pravarárchita Lingam

Káma Dahana Karunákara Lingam

Rávana Darpa Vináshaka Lingam

Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam

Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,

ničitelem tužeb, kterého zbožňují dévové a mudrci,

který je neskonale soucitný

a který tlumí Rávanovu pýchu


Sarva Sugandha Sulepitha Lingam

Buddhi Vivardhana Kárana Lingam

Siddha Surásura Vandita Lingam

Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam

Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,

který je hojně pomazaný rozmanitými parfémy

a voňavkami, který zvedá sílu myšlenky,

podněcuje světlo rozlišování a jemuž se koří

Siddhové, Surové i Asurové


Kanaka Mahámani Bhúshita Lingam

Phanipathi Veshtitha Shobhitha Lingam

Daksha Suyajna Vináshaka Lingam

Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam

Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,

ničitelem Dakshových obětin, který je dekorován

pestrými ozdobami

okrášlen různými drahokamy a rubíny

a který rudě září girlandou hadího Pána,

jež ho ovíjí


Kumkuma Chandana Lepitha Lingam

Pankaja Hára Sushobitha Lingam

Sanchitha Pápa Vináshaka Lingam

Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam

Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,

který je pomazaný šafránem a santálovou pastou,

ověnčený lotusovými girlandami

a který odstraní nahromaděné hříchy


Devaganárchita Sevitha Lingam

Bhávaír Bhakti Bhirevacha Lingam

Dinkara Koti Prabhákara Lingam

Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam

Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,

jenž je uctíván zástupem Bohů v ryzích myšlenkách

plných víry a oddanosti a jehož

nádhera se rovná milionu sluncí


Ashta Dalopari Veshtitha Lingam

Sarva Samudbhava Kárana Lingam

Ashta Darindra Vináshaka Lingam

Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam

Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,

ničitelem veškeré nouze a strádání

v Jeho osmi aspektech, který je původem celého Stvoření

a který stojí na osmiplátkovém lotusu


Suraguru Suravara Pújita Lingam

Suravana Pushpa Sadárchitha Lingam

Paramparam Paramátmaka Lingam

Tat Pranamámi Sadá Shiva Lingam

Skláním se před tímto Sada Shiva Lingamem,

který je nadsmyslová bytost a nejvyšší Já

uctívaný všemi Súry a jejich učitelem (Brhaspathi)

nesčíslnými květinamy z nebezkých zahrad


Lingáshtakam Idam Punyam

Yeh Pathet Shivasanidhou

Shivaloka Mavápnothi

Shivena Sahamodathe

Kdokoliv zpívá tento posvátný oktet Lingamu

za svaté přítomnosti Pána Shivy,

ten dospěje nakonec do světa Shivy

a bude Jeho společníkem(Pozn. překl.: K překladu do českého jazyka byl použit anglický podtext ze souboru "Prayer Book" vydaný Bhakti Margou.)

(Shiva příznivý den: pondělí)

Shiva je jedním ze tří základních Božstev Hinduistického pantheonu. Další dva jsou Brahma a Vishnu. Jeho jméno znamená 'příznivý', nakloněný. Má moc vyhladit nebo zničit. Je ideálem prostoty (bezelstnosti) ve tvém životě a nezávislosti na světských objektech. Bývá též nazýván Mrithyunjaya - vítěz na smrtí - viz též

Mahamrithyunjaya Mantra

Om Tryambakam Yajamahe

Sugandhim Pushtivardhanam

Uruvarukamiva Bandhanan

Mrityor Mukshiya Mamritat

Uctívám tříokého Jednoho (Shivu), plného vůně,

který udržuje při životě všechny bytosti.

Kéž mne osvobodí od smrti po věčnost,

stejně jako je oddělena okurka od svého stonku

(Překlad: Jiří Mazánek, zveřejněný na jeho CD Mantry 2)


Na tomto CD z roku 2005 recituje Swami Vishwananda Mrithyunjaya mantru spolu s Gayathri Mantrou 108krát. Celkový čas: 55:08 min. CD můžete zakoupit v obchůdku v Centru Shree Peetha Nilaya anebo objednat u www.bhaktishop.de

Z důvodu aktuálnosti tématu si dovolujeme připomenout příspěvky na tomto blogu, které byly zveřejněny v roce 2010 :

http://swamivishwananda-cz.blogspot.com/search/label/Mrityumjaya%20mantra

a

http://swamivishwananda-cz.blogspot.com/search/label/Maha%20Shivaratri


VIDEO: Lingashtakam, (tak, jak ho můžete slyšet i ve Shree Peetha Nilaya během každoročních oslav Maha Shivaratri).

Žádné komentáře: