středa 9. února 2011

Co milujeme doopravdy? 1.část


Promluva Swámího Vishwanandy

před darshanem 7. 1. 2011

Springen - Německo

Swámí Vishwananda: „Doufám, že jste krásně prožili Nový rok. K Novému roku, vlastně o Vánocích jsme hovořili o Boží Lásce. Velmi často milujeme Boha, že ano? Protože On je Tvůrce. Milujeme Ho, ale milujeme také svět. Je tomu tak?

Ale tato láska je něco jiného než to přání, ta touha o které jsem mluvil. Abychom se cítili šťastni ve vnějším světe, říkáme, že milujeme Boha. Ale co milujeme doopravdy? Řekněte mi to. Jaká je to láska?

Jestliže jsme neodhalili co je Láska ve své podstatě, jak můžeme tvrdit, že milujeme Boha? Dokud se sami neznáte, když jste v sobě ještě neuskutečnili tuto Lásku, jak můžeme říkat, že milujeme Boha? Je snadné to říci, vždyť se o tom mluví i v Písmu. Když přijdete sem, řekne Swámí: „Milujte Boha“, není-liž pravda? Ale co to znamená?“

Swámí vysvětluje: “Svým způsobem byl člověk stvořen s třemi věcmi. To je zaprvé tělo, mysl a …? (Odpověď z publika: duše) Tělo, mysl a Intelekt. To dělá člověka člověkem, když kombinaci těchto tří věcí, kterými jsou tělo, mysl a intelekt, pozorujeme. Jsou to věci, které jsou obráceny navenek.

A intelekt? Co je to intelekt? Tím není míněno 'intelektuální, duchovní.' Ale co je to? Je to hledání Pravdy. Ta ale nespočívá v rozumu, nýbrž ve vědomí.

Kombinace těchto tří věcí dohromady se však zabývá pouze zevnějškem, protože tyto tři věci vyžadují nějaký předmět. A co je ten předmět? Řekněme například: Tady je cukroví. Vidíte je, že ano?

Jak můžeme projevit oddanost? Mluvíme o oddanosti ale jsme přitom pod velkým tlakem vnějšího světa. Přesto je to úplně snadné: Za prvé, ještě předtím, než se smysly, rozum a intelekt projeví, radujte se z předmětu a nabídněte ho Božstvu. Když na ně člověk pomyslí, nemusíme se už ptát, co zvolit, protože už to bylo nabídnuto Bohu; a tak ve vás vyvstane jen to, co je pro vás dobré a užitečné. Protože něco s nižší kvalitou nemůže dosáhnout na něco, co je na vyšší rovině.“

Žádné komentáře: