pondělí 14. února 2011

Svátek svatého Valentýna

Sv. Valentin římský, mučedník, byl dle tradičního podání chudý kněz, který vrátil jedné nevidomé dívce zrak. (Jeho pověst se prolíná s životní legendou sv. Valentina z Terni.)

Tomu, kdo u něj hledal pomoc a útěchu, daroval květinu ze své zahrady. Třebaže to císař Claudius II. zakázal, oddával zamilované křesťanským obřadem a pomáhal partnerům v kritických obdobích; proto byl usmrcen 14. února r. 269 v Římě setnutím hlavy.

Sv.Valentin je ochráncem milenců, snoubenců a včelařů.

Swámí Vishwananda: „V Bibli stojí verš, který vypovídá, že opravdový přítel je ten, kdo je ochoten dát svůj život za svého přítele. Sv. Valentin byl Bishof v Terni – Italii. Aby ochránil jedny milence, obětoval svůj život. Akceptoval, že zemře mučednickou smrtí, když bude chránit tento pár. Před smrtí řekl: „Kdokoli si na mne v tento den vzpomene, za toho se budu modlit u Boha, aby v něm láska rostla a on se tak stal opravdovým přítelem.“

Dopisní známka kreslíře Raymonda Peyneta, 1985


Výňatky z promluvy před daršanem dne 14.2. 2010

Šrí Swámí Vishwananda: „Láska, jak dobře víme, jde ze srdce. Všichni to víme, že? Víte, že ve vašich srdcích je to plné lásky. Přesto nám někdy připadá těžké ji vyjádřit, nechat ji plynout. To v naší mysli jsme tak omezeni našimi bariérami! Jsme tak omezení našimi omezeními.......

Bůh, Láska, kterou máte uvnitř sebe, sídlí vevnitř ve vašem srdci. Tam se nachází opravdový chrám, zde je skutečný cíl. ….. A všichni to víte..... A jak dobře víte, moc lásky je taková, že zdolá vše. Když si chcete vybojovat Boha, učiňte tak, dobuďte Jej s láskou. Chcete-li ho dosáhnout, dosáhnete Ho pouze s láskou. Avšak láska musí být čistá a čistá. Nestačí si říct :“Byl jsem v ašrámu ve Springenu, vím, byl jsem na Šivaratri, láska je čistá“ Ne, vy ji musíte učinit čistou uvnitř ve vás. Musíte vycvičit svou mysl, aby byla pozitivní. Když bude vaše mysl pozitivní a budete vědět, že Pán je uvnitř vás a budete Jej stále volat, pak není možné, aby se vám neodhalil.

Jednoho dne, tento život nebo za sto životů, se Atma vrátí ke svému zdroji, odkud pochází. Není možné, aby tomu bylo jinak. Je však na každém, zda to urychlí či ne. To je svobodná vůle, kterou nám Bůh dal. Můžete urychlit svoji cestu k Božství a realizovat Boha, nebo můžete jen tak posedávat a oddalovat to, což mnozí rádi dělají. Nakonec ale každý dosáhne Božství, protože jen to je naše pravá esence.

Naléhejte na Boha ve svém srdci, dokud ono srdce dveře neotevře a neřekne: „Tady jsem, copak chceš?“ A buďte připraveni, až se vás zeptá, co chcete. Buďte si vědomi, o co Ho požádáte.

Jai Gurudev!"

Překlad: Zdeněk Yadhava/Č.R.

Žádné komentáře: