pondělí 9. listopadu 2009

SEBEREALIZACE - druhá část

Při satsangu 13.července 2008 pokračoval Swámí ve své promluvě:

„Ujasněte si, že musíte být rozhodnuti dosáhnout seberealizace. Řekl jsem, že kdybyste něco jedli, neznamená to, že se tím naplní žaludek druhého.

Ale v duchovní oblasti je to možné, víte? Povím vám k tomu příběh z Bhagavatgíty, který vypráví o pěti Pánduovcích. Žili v lese ve vyhnanství a žena Draupadi se starala o domácnost. Tu přišel jeden riší - mudrc k domu Draupadi a pěti Pánduovců a řekl: „Rád bych něco jedl, ale nejdříve půjdeme k řece, abychom se vykoupali. Až se vrátíme, můžeme tady něco jíst.“ Draupadi byla zoufalá, protože neměla doma už vůbec nic k jídlu. Její jedinou záchranou bylo obrátit se s prosbou o pomoc ke Krišnovi. Zavřela oči a volala Krišnu. V tom okamžiku se Krišna objevil a pravil: “Má milá sestro, co mi můžeš nabídnout k jídlu? Mám tak velký hlad.“ Draupadi pohlédla na Krišnu a řekla smutně: “Můj Pane, nemám už vůbec nic, nemohu Ti nic nabídnout.“ „Jsi si jistá, že už nic nemáš?“ ptal se Krišna. „Ukaž mi Tvůj hrnec na vaření“. Ukázala Krišnovi hrnec. V nádobě bylo pouze jedno rýžové zrno. Krišna si je vzal a snědl. Když dojedl, řekl: “Oh, můj žaludek je plný, jsem úplně nasycen.“

A co se stalo? Když riší vystoupil s Pánduovci z proudu Gangy, měli totálně naplněné žaludky a byli tak sytí, že už se ke Draupadi nevrátili a žena byla zachráněna.“

Swámí Vishwananda vysvětlil: “Víte, pro mistry je to jednoduché dát osvícení, ale musíte být k tomu připraveni. Pro ně to je tedy jednoduché, ale musíme také z naší strany něco pro to udělat a být připraveni.

Jak jsem již řekl, cíl je velmi důležitý. Nejde o 2012 nebo jiný rok. Stejně tak to bylo už v roce 2000, když všichni očekávali, že se něco stane. Ale nic zvláštního se nestalo. Ale co se doopravdy stalo a co bylo dobré na tomto roku 2000 je, že se mnohem více lidí vydalo na duchovní cestu, neboť tito lidé hledají skutečně pravdu a to je moc dobré.

Poznat sám sebe a dostat se na toto místo, kde si člověk z celého srdce přeje, aby se realizoval, je velmi důležité.“

Žádné komentáře: