sobota 21. listopadu 2009

SEBEREALIZACE - čtvrtá část

Přijde mnoho věcí, které tě budou chtít z tvé duchovní cesty zrazovat, které ti budou chtít bránit, abys po této cestě šel, „ pokračuje Swami Vishwananda při satsangu 13. července roku 2008, „ale zůstaň silný! Nikdy neztrácej naději a věz, že čím blíže budeš svému cíli, tím více zkoušek bude přicházet. Ale ty víš, že při každé zkoušce je Bůh vedle tebe. Věz, že je tady a že tě podporuje. Je pořád tady, aby tě vedl. On a Boží Matka jsou vždy s tebou. Říkám ti: Jsou tvými ochránci. Jsou vždycky vedle tebe a podávají ti ruku. Ale drž ji pevně, tak pevně, abys ji při prvním závanu větru nepustil.

Když tu ruku pustíš, jdeš nazpět, budeš muset pokaždé začít od začátku. Ale mohu tě ujistit, když držíš pevně ruku Matky Boží, drží i ona tvou ruku velmi pevně, neboť Božská Matka to tak rychle nevzdá. Ale my, její děti jsme tak rychle a často ochotni se vzdát.

Drž se tedy pevně a dosáhni svého cíle.

Vytyč si cíl ve svém životě a buď rozhodnutý jej dosáhnout.

Veškeré cíle, které jsi si určil, dosáhneš s tou pravou odhodlaností, ať už za čtyři nebo za deset let. Buď odhodlaný!


Nedělej si starosti o budoucnost, je závislá na tom, jak žiješ teď. Žij tedy úplně ve „Zde a Nyní“.

Minulost skončila, nechej ji za sebou. Nenech se minulostí rušit. Dokud jsi na minulosti závislý, visí minulost na tobě. Čím více upouštíš od minulosti, tím jsi svobodnější, tím více jsi v přítomnosti.

Neustále říkám lidem: Proč nemyslíte na Boha, místo přemýšlení o tom, co bylo a bude? Proč nezpíváte nepřetržitě Jeho jméno?

Nejjednodušší cesta k dosažení božstí je ta, když zpíváte Jeho jméno. Provádějte japu. Tak nepromrháte čas negativním smýšlením a tím, že jste sami negativní a začnetě v sobě vyzvedávat Boží vědomí a vyvíjet v sobě Boží hodnoty.


Sri Chaitanya říkal stále: „V tomto věku zpívej jméno Sri Hariho: Hari Nam, Hari Nam, Hari Nam, Akheva Nam. To znamená: Zpívej jméno Narayanaya, zpívej jméno Sri Hariho. Zpívej Boží jméno. Bůh má tolik jmen. Člověk může zpívat každé Boží jméno, nemusí to být Hari nebo Narayanaya. Zpěv ve vás budí radost. Tak zpívejte! Budu teď zpívat Hari Haraye. Tento bhadžan zpívám znovu a znovu a vybízím vás, abyste zpívali se mnou a vyjádřili svou radost. A když zpěvem vyzařujete svou radost, vstaňte si k tomu a tančete.

V duchovnosti tančíte zcela určitým způsobem, protože řeč těla je také důležitá. Není to jen zpěv, je také velmi důležité, jak svou lásku k Bohu vyjádříte. Když tančíte, vychází z vašeho těla určité chvění, jehož si většina lidí není vědoma. Toto chvění závisí na tom, jak se pohybujete. Je to jako mudra. Můžete pohybovat jednoduše rukama, i to vytvoří určitou energii.

Když vztyčíte ruku, znamená to: „Pane, plně se Ti odevzdávám. Jsem tady a zvedám k Tobě své ruce. Drž pevně mou ruku a vyzvedni mě z oceánu utrpení.“

Žádné komentáře: