neděle 2. června 2013

Zpívejte neustále Boží jméno...Král David o Božím jméně řekl v Písmech, vezmeme-li žalm 113: „Od východu do západu slunce musím Boží jméno chválit.“
Vezmeme-li Bibli, Svatý Pavel v ní řekl: „Ten kdo najde útočiště ve Tvém jméně, musí být spasen.“
Buddha řekl: „Ten kdo zpívá mé jméno na konci svého života, musí mne dosáhnout a Já ho povedu do ráje.“
Ve Védách se píše: „V této době zpívejte, zpívejte, zpívejte, protože pouze jméno Sri Hariho lidstvo zachrání.“
Víte, samotný Mahavatar řekl: „Zpívejte Om Namo Narayanaya. Chcete-li mír ve světě, odříkávejte jméno Narayanaya, to přinese radost a mír."

Takže něco podobného řekl téměř každý světec...

Shirdi Sai vždy říkal svým učedníkům: „Zpívejte Om Namo Narayanaya."
Lahiri Mahasaya také svým učedníkům řekl: „Čtěte Shrimad Bhagavatam a neustále odříkávejte jméno Boha, tak na vašich rtech budou neustále Boží jména"

... protože když jsou na vašich rtech neustále Boží jména, nebudete mít čas myslet na negativní věci.

Sri Swami Vishwananda

Žádné komentáře: