pondělí 10. června 2013

"Bhaja Nitai Gauranga Radhe Shyam Japa Hare Krishna Hare Ram".

Koncem května požádal Gurudev všechny rezidenty, lidi žijící ve Springenu a hosty, aby zpívali jistou mantru, každý den nepřetržitě pro 12 hodin, přičemž se střídá každá osoba po 15 minutách. Po večerních modlitbách minulé úterý Guruji přišel a připojil se k nám a my jsme začali všichni tuto mantru zpívat. Atmosféra byla opravdu milá a radostná a zpívali jsme, dokud náš malý BalaKrišna nemusel jít do postele (protože on si opravdu obléká do postele pyžamo). 

Guruji o zpívání této mantry řekl následující: Proč „Bhaja Nitai Gauranga Radhe Shyam Japa Hare Krishna Hare Ram“ ? Víte, „Bhaja Nitai Gaur“„Bhaja“ zde znamená sevu. Ve významu to znamená, že člověk slouží. Není to fyzická služba, ale je to služba světu prostřednictvím vibrací. Cílem lidského života je dosáhnout čistou lásku tak, aby jste mohli skutečně říci, že  Boha milujete. Jak jsem vysvětlil při satsangu: existují stupně k dosažení posvátné lásky - Premy. V této juze se neustále říká "...této úrovně člověk dosáhne  zpíváním Božího jména“. 
Proč Gauranga? Gauranga je kombinací RadhyKrišny, tak proto zpíváme "Bhaja Nitai Gaur" - sloužíme pro Nitaie a Gaurangu, což je služba pro RadhuKrišnu. Zároveň zpíváte „Japa Hare Krishna Hare Ram" – takže současně také zpíváte mahamantru. Takže Lásku dosáhnete zpíváním a skrze milost Prabhu Nityanandy - a Mahaprabhu může dát sám sebe. Protože když Nityananda Prabhu  o něco požádá Mahaprabhua, nemůže odmítnout. Je to stejné jako když Radha  požádá o něco Krišnu, Krišna nemůže odmítnout. To je důvod proč se říká, že Radharani je úžasnější než sám Krišna.


Jsou tři druhy lásky. Když mluvíme o lásce, říkáte neustále „Miluji tě"- ale už jste někdy napsali sms Krišnovi, Bohu a řekli mu: „Bože, miluji tě a moc mi chybíš?" Ne, nikdy!

Lidé: Ano! (spousta smíchu) 

Ale každému člověku říkáte: „Miluji tě, miluji tě, miluji tě", víte. Představte si kolik Lásky má On pro vás a přesto na to zapomínáte. Většinou jste zaměřeni na lidskou lásku, na všechny ty vztahy, což bude trvat jen po určitou dobu a skončí, a pak opět přeskočíte k něčemu jinému. Trápení, trápení, trápení, trápení, trápení, trápení - neustálé trápení! 
Když přitom cílem vaší duše je dosáhnout pouze lásky (Just Love) a to prostřednictvím služby Jemu. Při zpívání „Bhaja Nitai Gauranga Radhe Shyam Japa Hare Krishna Hare Ram", těch 15 minut které ze svého času věnujete, je velkým přínosem. Protože všechno je vibrace víte, všechno vibruje. V tu dobu, když se soustředíte a když zpíváte - je On přítomen. A to je to, co tato mantra probouzí. Poznání, že On je Pán který řídí vše. On je Pánem který řídí vaše srdce a On, nikdo jiný, je Pánem vašeho srdce. V Gitě se říká, že „všechna jména která zpíváte jsou moje, všechny formy se nacházejí pouze ve mně, nikoli vně. Nic mimo mne nemůže existovat. Cokoli vidíte...“.


Můžete říci: „Ano, Bůh je tam, venku", ale celý vesmír je uvnitř něj. Jak můžete tedy být mimo něj? Bez něj byste tu nebyli. Nemůžete existovat bez něj! Takže to je to, co si musíte uvědomit: I když v Jeho vesmírné podobě, je hluboko uvnitř každého, On je ve všem, ale stále jsme všichni součástí jeho kosmického těla. To co vidíte venku je Yoga-Maya, která chytí každého, která přikryje každého nevědomostí. Ale je to také jeho Maya. Chytí také Jeho. Jeho Maya je Radharani - nemůže jí uniknout. Nemůže uniknout, protože Radharani je zcela plně v lásce.

„Bhaja Nitai Gaur", Óh Pane Nitai! Jak se odevzdat Gaurangovi, jak se odevzdat inkarnaci lásky? Dávám prostřednictvím služby. Probuď  tuto lásku také v nás, učiň nás také součástí tohoto dramatu, učiň nás součástí této služby, kterou můžeme dát tomuto světu. To je to co znamená „Bhaja Nitai Gaur", víte. 


V Narada Puraně, sám Krišna řekl Narada Munimu „člověk může dávat velké lekce, může hodně mluvit, může hodně číst, ale pokud nemá lásku ve svém srdci, nic to neznamená." Tak to je to, co je důležité. Chcete-li se naučit milovat Boha, víte. Ne povrchně, ale skutečně. Tak to je ve zkratce to, co tato mantra znamená. 

Jai Gurudev! 

Žádné komentáře: