sobota 22. června 2013

Stále cvičte...


Když začnete dělat vaši sadhanu, chtěli byste mít rychlý výsledek, víte, každý to tak má. Když po měsíci přestanete cvičit, říkáte: „Ano, jsem velmi svatý.“
Tak to není. Chce to čas, víte.
Když se podíváte na Himaláj, je tam mnoho velkých duší, sedí a meditují roky a roky a roky. Mnozí z vás ani nemohou strávit dobu jednoho měsíce denně sedět a meditovat. Člověk nemá ztrácet svou odhodlanost. Stále cvičte i když nevidíte výsledky. Když chcete vidět výsledek, jen si uvědomte, že se změna děje.
 ~
Sri Swami Vishwananda

Žádné komentáře: