úterý 23. srpna 2011

Mirabai

Swami Vishwananda vypráví o Mirabai :

Pohleďte na Mirabai, jednu z oddaných Krišny. Znáte její příběh ? Někteří z vás to možná vědí a někteří ne. Byla královnou a její láska ke Krišnovi byla tak velká, byla nade vše.

Když se vdávala, řekla svému manželovi „Moje láska ke Krišnovi je mimo veškerou tvou lásku, než abys tomu porozuměl. Vidím Jej v tobě a ve všech z vás kdož jsou kolem.“

Když zpívala Krišnovo jméno nebo zpívala bhadžany, byl tam přítomen. Taková byla její láska, že Božství tam manifestovalo samo sebe.

Kdykoli voláte z hloubi svého srdce, kdykoli voláte jakoukoli podobu Božství, Božství bude mít tuto podobu a přijde k vám.

Mirabaina láska byla tak velká že ke konci života byla obviňována z mnoha věcí - ale ona byla stálá a upřená na svého Krišnu.

Kolem ní bylo hodně žárlivosti. Ale to je normální. Víte, když máte pevný bod, všechny duše kolem chtějí to samé.“

Překlad: Ivana F./Č.R.

Žádné komentáře: