neděle 21. srpna 2011

Autentický obrázek Mahavatára Babajího


Sri Swámi Vishwananda mívá v současné době při ceremoniích ve svém Ashramu Shree Peetha tento obraz Mahavatára Babajího. Řekl, že teď máme používat tento obrázek Babajího. Nedávno vyprávěl Swami příběh o obrázku na Satsangu v Polsku.

Výňatek ze Satsangu je zaznamenán na videu:


Otázka zněla, zda je fotografie (zobrazení) Mahavatára Babajího na oltáři autentická.

Swami odpověděl, že ano. Swami vysvětlil, že všichni učedníci Mahavatára Babajího mají Jeho obrázek, ale že ho nesmí ukazovat. A že se tento obrázek nachází v originálu v Indii v Badrinathu u jednoho oddaného Mahavatára a shodou okolností se objevil, „někde“, v Německu, když Swamiji něco prozkoumával. Byla to velká „shoda náhod“, že se prostě objevil a protože to není ten, který patří Swámímu, může ho použít. Swamiji zdůrazňuje, že se tak stalo Mahavatárovou milostí a že Babají chce, aby lidé měli Jeho obrázek....:-)

Žádné komentáře: