středa 2. června 2010

Podejme si ruce ! - Dopis našim přátelům - Jak pomoci ?Shree Peetha Nilaya

Springen, 29. května 2010


Jay Guru Dev !

Drazí přátelé Šrí Swámího Vishwanandy,

jak víte, nacházíme se v kritické fázi vývoje Swámího duchovního centra „Shree Peetha Nilaya“ ve Springen, Německu.

Z úředních míst nám bylo sděleno, že musíme splnit určité stavební normy, abychom mohli pořádat akce a ubytovávat hosty. Z toho vyplývá, že musíme centrum „zavřít“, dokud nám úřady nedají „zelenou“ k novému pořádání událostí v centru.

Abychom mohli s úřady projednávat otázku povolení k plnému nebo částečnému otevření centra, potřebujeme nyní finanční podporu. Minimální částka, která je nezbytná k pokračování v práci a jako základ k jednání s úřady je 500.000 EUR. Tuto částku musíme opatřit do 31. července 2010. Odhadované předběžné náklady na opětovné oficiální otevření alespoň části centra (vstupní haly, kuchyně a budovy, ve které se nacházejí chrám a kaple, jakož i pokoje pro hosty nad nimi), dosahují výše 3 mil. EUR.

Naše shromažďování fondů se skládá z těchto možností: 1. darů 2. úvěrů 3. investic. Na naší webové stránce http://www.centerspringen.org, bude denně zveřejňována částka, která dosud přišla na náš účet jako dar, půjčka nebo investice.

V přiložené prezentaci máte možnost shlédnout, že do tohoto projektu bylo vloženo již mnoho práce, energie a fondů, které poskytl mezinárodní kruh přátel Swámího. Dostali jsme se již tak daleko, a proto by bylo velmi smutné, kdybychom museli práci zastavit a nemohli připravit Swámímu základnu pro jeho dílo v Evropě. Abyste snadněji pochopili celou situaci, přikládáme informace k historii centra. Budeme rádi, když je předáte Vašim přátelům, rodině a lidem, kteří jsou přístupni vyslechnout něco o Swámího poslání.

Děkujeme mnohokrát, že jste věnovali svůj čas čtení tohoto dopisu a informacím v jeho příloze!


Posíláme Vám mnoho lásky,

jménem všech obyvatel Anashuya a Paartha


Pro kontakt s námi napište prosím mail anebo volejte následující tel.čísla:


Dotazy týkající se darů

Zhromažďování fondů: 00 49 6124 727 69 15 begin_of_the_skype_highlighting              00 49 6124 727 69 15      end_of_the_skype_highlighting (pevná linka)

Anashuya mobil 00 49 178 320 48 20

E-mail: fundraising@bhaktimarga.org

jazyk: anglicky

Kuru mobil 00 49 178 320 48 21

E-mail: fundraising@bhaktimarga.org

jazyk: německy/anglicky/francouzsky/portugalsky/španělsky/italsky


Dotazy týkající se stavby

Stavební kancelář: 00 49 6124 727 69 16 (pevná linka)

Christine Weber (architekt) 00 49 178 320 48 15

E-mail: construction@bhaktimarga.org

jazyk: německy/anglicky

Vera mobile 00 49 178 320 48 36

jazyk: anglicky/finsky


Dotazy týkající se investování

Naamdev mobil 00 49 178 3204 828

E-mail: naamdev@bhaktimarga.org

jazyk: německy/anglicky


Historie do dnešního dne:

V roce 2007, když Swámího práce byla ještě doprovázena a koordinována ze Steffenshofu, bylo jasné, že se budeme muset přestěhovat do většího centra, abychom tak mohli přijmout co nejvíce hostů. Protože jsme neměli finanční prostředky k zakoupení hotového objektu (všechny se pohybovaly v ceně 5 Mil. nebo více...), rozhodli jsme se koupit za velmi nízkou cenu prázdné a nepoužívané seminární centrum tady ve Springen a krok po kroku je renovovat.

Důvod, proč se Swámí rozhodl zvolit tak prostorné centrum, byl ten, aby bylo možné poskytnout pohoštění a ubytování co největšímu počtu lidí a umožnit jim zůstat v centru a jeho energii, aniž by museli hledat hotely v blízkém okolí.

Z příjmů, které jsme dodnes obdrželi z akcí, darů, seminářů, prodeje v obchodu, jsme byli schopni 1) renovovat a vyvinout centrum do určitého stupně a 2) ubytovat jistý počet hostů v omezeném rozsahu.

V roce 2008 jsme uspěli se žádostí o povolení k renovaci centra. Nyní nás úřady oslovily a vyzvaly nás, abychom započali skutečnou rekonstrukční fázi. V jejich žádosti je též obsaženo, že nesmíme ubytovávat hosty nebo pořádat jakékoli akce dokud jsme nesplnili určité normy. Z těchto důvodů musí zůstat centrum zavřeno.

Jednou z podmínek k započetí stavebních prací je přítomnost architekta, který vede stavební projekt a má legální rozhodovací pravomoc, vyhovující zákonným předpisům. Bohudíky jsme měli to štěstí a našli osobu s licencí, která je ochotná nést zodpovědnost spojenou s tímto projektem.

Částka 500.000,--EUR je nutná, abychom mohli předat projekt do rukou našeho architekta, který by učinil v příštích měsících náležitá opatření. Bez této částky není možné začít s rekonstrukcí a otevření centra je nutno odsunout na neurčito.


Shree Peetha Nilaya

Jak pomoci?

Finanční příspěvky

Existují tři způsoby, jak centrum podpořit:


  1. Jednorázový dar (jakýkoliv finanční obnos je vítaný)

a) Peněžitý dar je možno poslat na CZK účet v České Republice, odkud bude platba směrována organizaci Bhakti Marga Yoga – GmbH. Tento způsob platby je výhodný, jelikož dárce neplatí poplatek za převod do zahraničí.

Název účtu Klára Lepíková

Číslo účtu 210 275 5673 / 2700

Variabilní symbol 108


NEBO


b) Váš dar lze poukázat přímo organizaci Bhakti Marga Yoga -GmbH (nezisková organizace). Je možné obdržet potvrzení o daru pro odpočet daně. Pro tyto účely – pokud žádáte potvrzení - potřebujeme Vaši celou adresu.

Název příjemce: Bhakti Marga Yoga -GmbH

Číslo účtu: 200140400

IBAN: DE72 5005 0201 0200 1404 00

BIC: HELADEF1822

Banka: Frankfurter Sparkasse (FraSpa)

Účel: “Donation“ (dar)


Pro ty z vás, kteří by rádi provedli transakci skrze službu PAYPAL, klikněte prosím na:

http://www.centerspringen.org/paypal/


2. Trvalý příkaz (jakýkoliv finanční obnos je vítaný)

3. Investice & půjčka

Investice do Bhakti Liegenschafts-GmbH (BML) - ( přeloženo Bhakti Správa nemovitostí) je způsob, jakým se my všichni angažujeme v sociální, duchovní i kulturní oblasti. BML je řízena multináboženskou komunitou, jejíž členové pracují za stravu, ubytování a velmi malý plat. Účelem tohoto úsilí je oficiálně otevřít nové duchovní seminární centrum. Abychom jej však mohli skutečně zpřístupnit a zahájit jeho provoz, jsme nuceni provést nezbytné stavební úpravy. Vaše investice či půjčky jsou velkou podporou tohoto projektu.


Analýza trhu

Ekonomický systém, který pracuje se složeným úrokem musí růst exponenciálně - stejně jako rakovinové buňky - a zhroutí se, jakmile už nemůže takto fungovat. Prostřednictvím používání derivátových finančních produktů se náš ekonomický systém stal velmi „nafouknutým“. Byla vytvořena velká aktiva, jejichž existence spočívá na virtuální bázi. Tyto aktiva však nemají odpovídající krytí v reálné ekonomice.

V našem ekonomickém systému mají veškerá aktiva vztah k dluhu dalšího hráče trhu. Pokud jsou dluhy rozpuštěny, jsou rozpuštěna i aktiva.

V současné době a nynějších nejistých časech čelí investoři výzvě, jakým způsobem zabezpečit svá aktiva. Ze zřejmých důvodu jsou investice do reálných, hmatatelných projektů opodstatněný způsob zabezpečení finančních prostředků.

3 a) Poskytnutí půjčky : bezúročné či za tržní úrok
Bhakti Liegenschafts-GmbH je schopna uzavřít individuální dohodu. Ochrana před inflací, daňová optimalizace a skutečně poskytovaná hodnota nabízejí alternativu k hojně používaným a oblíbeným způsobům investování.

3 b) Investice - partner Bhakti Liegenschafts-GmbH
Hledáme partnera, jež by se podílel na úspěchu
Bhakti Liegenschafts-GmbH. Tato varianta nabízí investici na dobu pěti až deseti let, po jejíž uplynutí Bhakti Liegenschafts-GmbH uvolní investora, v případě, že by tak chtěl. Nynější kapitálové potřeby jsou cca 3 miliony Euro. Vzhledem k efektivní struktuře nákladů je příjmová situace atraktivní. Prostřednictvím vytvoření reálné hodnoty je investice kvalitně zajištěna.

Bhakti Liegenschafts-GmbH je flexibilní a schopná reagovat na vaše podněty a nápady ohledně investic.

Kontakt: Peter Maier (Naamdev): peter.maier@bhaktimarga.org Tel: +49 178 320 48 28.

Jaký je nejlevnější způsob poskytnutí daru?

- Nejlevnější způsob, jak můžete přispět, je zaslání platby ve prospěch účtu, vedeného na slečnu Kláru Lepíkovou (viz bod 1a.) Peníze pak budou bezplatně odeslány jednou či vice platbami na účet Bhakti Margy.


  • Další způsob je převod z Vašeho účtu přímo na účet Bhakti margy (viz bod.1b.). V tomto případě by se jednalo o tzv. SEPA platbu. SEPA znamená převod v rámci zemí EU do max. částky 50tis EUR, který je levnější než všechny ostatní platby do zahraničí a většinou je v bankách zpoplatněn paušálně, nikoli procentuelně. Podmínkou je též označení způsobu zpoplatnění jako SHA (označuje, že odesilatel i příjemce hradí každý poplatky své banky) Pozor - pokud byste Váš platební příkaz neoznačili jako SHA, Vaše banka by Vám naúčtovala i poplatek příjemce.

  • Paypal

Pokud poukazovaná částka je mezi 1 – 500 Euro, je pravěpodobně lepší použít Paypal. Pokud platba přichází z evropské země, Bhakti Marga Yoga GmbH nezisková organice zaplatí poplatek ve výši 2% z darované čásky. Tato výše pokrývá náklady na převod.

Pokud poukážete platbu v rámci Evropy ve výši 500 Eur a více než 1000 Eur vně z Evropy, bude pravděpodobně lepší provést meizárodní převod, neboť náklady na něj (10 -20€) budou pravděpodobně nižší než poplatek za využití služby PayPal.

Např. V případě použití PayPal pro poskytnutí daru ve výši 1000€ či více, náklady na uskutečnění platby budou 20–40 Eur (2%-4% z částky 1000€) dle toho, zdali se jedná o evropskou či mimo-evropskou platbu.


Žádné komentáře: