pátek 19. března 2010

PROMLUVY: Velikonoční sobota 2005 (1.část)


CENTRO D' OMPIO, ITÁLIE, Velikonoční sobota 2005

Swami Vishwananda: "Jai Gurudev!

Zdravím vás všechny u tohoto velikonočního programu! Théma, o kterém nejraději mluvím, je „Božství v člověku“, Božství v každém z vás. Jak já budu štasten, až se všichni dostanete tak daleko, že bez jakékoliv pochybnosti poznáte, že Bůh je ve vašem nitru; když tomu porozumíte myslí a srdcem a ve vašem Já uskutečníte.

Nejdůležitější na člověku je to, že Bůh jej vytvořil ze sebe samotného. Jsme všichni částí tohoto Božího oceánu, Božího vědomí. Člověk byl tímto Božím vědomím stvořen. Byla mu dána moc nade vším, stejná moc jakou má Bůh: moc tvořit, ochraňovat a ničit. Nadvědomí je v každém z nás a pomáhá nám vyvíjet vnitřní sílu, abychom mohli pracovat pro naše pravé poslání, za kterým jsme na tuto Zemi přišli. Ale člověk to na své cestě zapomene. Identifikuje se se svým tělem a myšlením, takže zbytek této síly zůstává skryt v temnotě.

Chcete tuto sílu probudit nebo ne? Nejste si jisti? Když něco skutečně chcete, tak musíte mít tu sílu říci: „Ano, já to chci!“, ne jenom: “Možná, že to chci, ale možná, že také ne“. Neboť takto si nejste jisti, co opravdu chcete.

Na jedné straně chtějí lidé dokonalé poznání Boha. Na druhé stra říkají: „Když dokonale poznám Boha, zůstanu skutečně ještě takovým, jaký jsem? Uvidím svět stejnýma očima?“ Ale s takovým smýšlením k tomu nikdy nedojde. Ať děláte, co děláte. Je to jako v tom přísloví: „Dvěma pánům nelze sloužit“, to znamená, že nemůžete uskutečnit Božství a současně chtít materiální svět. Něco vám řeknu: V dokonalosti Božího domí je obsaženo vše.

Mnozí lidé se pokoušejí vidět krásu, lpí na ní, upínají se na ni. Z hloubi nitra se vynořuje pocit vlastního štěstí, a přesto tomu něco chybí, pocit celistvosti. Můžete si myslet: „Teď jsem dostal tuto krásnou věc, kterou jsem si tolik přál. Teď, když ji mám, změnila se moje láska k ní. Necítím pro ni už to nadšení“. Co člověk udělá? Obrátí mysl jinam! Zkouší najít něco, co by jej upoutalo. Ale dokud se člověk pokouší něco materiálního udržet, zůstane stále na materiální rovině. Když se obrátí do nitra a nasměruje na Božství v Já, může cítit toto velké štěstí a tuto velkou radost.

Proto by jste se měli velmi silně držet své víry ve vaše vlastní Já. Věřit, že to, co slyšíte ve svém srdci, je pravda.

Tolikrát slyšíte ve svém srdci „ano“, ale pochybujete o tom. Ptáte se "je to pravda, nebo ne“? Nevěříte tomu, co by vám Božství rádo ukázalo. Tak se nedostanete dál. V tom okamžiku, kdy skutečně uvěříte, že to, co ve vašem srdci cítíte, je pravda, bude to zřejmé. Bůh dal člověku sílu tvořit, sílu vládnout nade vším. Dal člověku v hloubi ducha schopnost vytvářet silou vlastní vůle. Často říkáme, že mysl je něco odděleného, něco negativního. Mysl je často negativní, ale můžeme ji také přeměnit.

Hluboko uvnitř mysli, ve vnitřním kosmickém vědomí spočívá totiž Božství. Na tento bod se musíme zaměřit, ten bod, kdy musíme použit naši mysl, abychom dosáhli vyššího stavu.

Když čtete nějakou svatou knihu, Bibli nebo Gitu, zjistíte, že Ježíš nebo Krishna odešli někam daleko na osamělé místo nebo na vyšší horu, aby si tam mohli usednout a hovořit s Bohem. Každý z nás může jít hluboko do sebe a povznést vibraci vlastního Já, aby dosáhl vyšší roviny a otevřel se Božímu vědomí. Dovolte světlu aby vámi proudilo, uskutečněte a buďte Já a vězte, že jste toto Já a že toto Já koná skrze vás. A když toto Já koná pro vás, bude určitě všechno dokonalé. Tam, kde je síla důvěry, není pochybností."

Žádné komentáře: