středa 17. března 2010

Modlitba

Jeden z oddaných se ptá Swámího Vishwanandy při satsangu před Vánocemi 2009:

Jaký je rozdíl mezi sebezpytování, oddělením a modlitbou?“

Šrí Swámí Vishwananda: „ Podívej se, všechny jsou v podstatě rozličné. Všechny tři spadají do určité kategorie.

Tedy, všichni začínáme modlitbou“ říká s úsměvem. “Je to jistý stupeň, který tvoří základ. Co je modlitba především? Modlitba není to, co čteme, nýbrž to, jak si povídáme s Božstvím. Nejdříve se musíme naučit naslouchat, poslouchat hluboko v našem nitru. To nás ovšem dovede k sebezpytování. Modlíme se a je to krásné pociťovat Božsví, ale je tady touha. Při sebezpytování se tu vlastně jedná o to, poznat, proč jsme tady.

Toto jsou čtyři otázky, které vždy kladu:

Odkud přicházíme? Kam jdeme? Kdo jsme? Kde stojíme?

Tyto čtyři otázky. O to jde při sebezpytování. Když si začnete klást tyto otázky a pokoušíte se rozpoznat kdo skutečně za tímto fyzickým tělem, rozumem a dokonce srdcem jste a když to pochopíte, tak se dostaví automaticky jisté oddělení. Budou tu jisté věci, od kterých se musíte oddělit, které musíte pustit. Ale to probíhá také samovolně.

Příklad: Když jste žili ve světě a nebyli ještě duchovní, měli jste mnoho přátel. Co se stalo, když jste se začali duchovně vyvíjet? Měli jste méně přátel, ale stejný druh přátel.

Od té doby, čím více se duchovnu věnujete, začínáte objevovat sebe sama. Ale i v této době vás lidé opouštějí, protože s tím neumějí zacházet. Nevědí a nerozumí, protože v lidské mysli se musí duchovnost určitým způsobem projevit. Ale jakmile překročíte omezení, která si člověk sám nařizuje a dosáhnete skutečně............. má Božství nějakou hranici? Božství je bez hranic.

Když chcete dosáhnout Bezmezného, musíte je překročit. A přirozeně tu bude určité oddělení od jiných lidí, když začnete kráčet k Nekonečnému.


Po tomto vysvětlení Swámího Vishwanandy na téma modlitby, sebezpytování a odddělení se ptá další oddaný:„Co má větší sílu?“

Šrí Swámí Vishwananda: „Inu, nebudu soudit, které z těchto tří je lepší nebo které je nejlepší, protože každá osoba má svůj vlastní stupeň, na kterém stojí. Jak jsem vám to vysvětlil“ dodává s úsměvem.

„Začnete se nejdříve modlit a to vede k sebezpytování. Ale nedá se říct, že jedno je silnější než druhé – tak to není. Protože všechny tři jsou dobré.

Samozřejmě, že modlitba je to nejlepší, když si můžeme povídat s Božstvím.

Žádné komentáře: