pátek 5. března 2010

Naše hrdost - 2. část

Při satsangu upozorňuje Swami Vishwananda na další znak hrdosti: „Co dělají lidé tak často?“ táže se. „Obcházejí druhé a mluví o spoustě negativních věcí. A co se přitom děje? Nejen, že sami sebe otráví, ale otravují také další lidi. I toto je druh hrdosti.

Když se projeví, bude Ti bránit v tvé duchovní cestě. Je důležité, abys zaujal vždy kladný postoj, pozitivně smýšlel, cítil a mluvil.

Když zdravíte, říkáte ´Jai Gurudev´. Co je tím myšleno? ´Raduj se, sláva učiteli, guruovi!´Ale kterému guruovi? A kde je?

Je tím míněn guru v tobě, vnitřní guru, který sedí v srdci každého. A přece je to Jagad Guru, (Yogalexikon: světový učitel, univerální učitel), který je směrodatný ve všem v nitru tvého srdce, který převládá v tvém srdci.

Když řekneš ´Jai Gurudev´je to Jagad Guru, kterého tím oslovíš, univerzální guru, který je všude. Tohoto gurua bys měl dobře znát, ale může být pro každého jiný (pozn.překl.: podle víry nebo náboženství ). Můžeš mu dát jakékoli jméno, jakoukoli podobu. Proto to nehraje žádnou roli, jestli prosíš o něco Boha anebo ´gurua´, ale když se obrátíš přímo na satgurua, spojíš se s jagad guruem a vidíš, že v každém srdci je pouze jeden guru.

Když si to zapamatuješ, neřekneš už nikdy: ´Mám pravdu a ty se mýlíš´, protože víš, že to, co máš v sobě ty, je stejně tak i u tvých bližních. Tentýž učitel sídlí v srdci, v různých podobách je v srdci každého.

Žádné komentáře: