pondělí 8. března 2010

Naše hrdost - poslední část

Swámí Vishwananda při satsangu:

„Další bod: Kontroluj své ego a svou hrdost. Nejlepší cestou k tomu je míň mluvit. Mluv jen, když máš opravdu co říct. A když mluvíš, neubližuj nikomu, neurážej a nezraňuj. Uvaž, kolik energie spotřebuješ mluvením.

Každou noc slyším, jak se lidé ve skupinách baví a smějí až do rána. Je krásné být ve společnosti, ale nauč se mlčet. Uč se být tichý a nesnaž se někoho poučovat.

V tichosti můžes tolika lidem pomoci. V první řadě pomůžeš sám sobě. Když se v tichu modlíš, můžeš si být jistý, že Tvá modlitba bude vyslyšena a zodpovězena.

Když neustále mluvíš, je to – viděno z psychologického hlediska – příznak nejistoty. Není-liž pravda?

Lidé, kteří hodně mluví, si nejsou jistí, vždycky chtějí druhé lidi přesvědčovat o tom, že mají pravdu. A když s nimi druzí nesouhlasí, jsou dotčení. To je z nejistoty.

Nakonec malá rada:

Mluv, když musíš mluvit. Když můžeš, buď zticha.

Věz, že Bůh je v každém člověku a že je na prvním místě.

To ti pomůže v tvém vnímání a rozpoznání věcí.

Takže, snaž se o to nejlepší!“

Žádné komentáře: