středa 10. března 2010

Marie - Matka Boží (1. část)

Při satsangu před Vánocemi roku 2009 prosila jedna z přítomných Swámího Vishwanandu, aby nám vyprávěl víc ze života Marie, matky Ježíše. Swami se zeptal, copak by chtěla vědět a ona odpověděla: „ Tak, já si myslím, že byla milosrdná a byla velice čistá. Milovala nesmírnou láskou Boha a myslím, že chtěla mít Boží dítě – možná, že si to přála na jiné rovině“.

Swámí se rozesmál a odpověděl: „ Ne, nechtěla to. Tak se jednoduše stalo. Ani si to nepřála.“

Potom se Swámí Vishwananda obrátil na Pritala (Swámího Vishwavijayanandu) a řekl: „Vzpomínáš si? Měl jsem zjevení malého Ježíše. Mluvil o své matce. Je to už vlastně několik let, co jsem viděl Ježíška. Tedy, nebylo to miminko v kolébce“, řekl s úsměvem, „nýbrž dítě. A nadšeně vyprávěl o své matce. Vyprávěl o ní opravdu hodně, ale teď si nemohu na všechno vzpomenout. Pritala má tyto spisy, neboť když Ježíš hovořil, tak jsem to také napsal. Tehdy vyjádřil svou radost z toho, že má matku. Vyprávěl o tom, jak ji stvořil, aby tak mohla stvořit Jeho. Totéž najdete v lásce, kterou miloval Krishna Yashodu. Myslím, že stejnou láskou miluje každá matka své dítě. Samozřejmě, že Marie je jako všechny Boží Matky Jedno s Božskou Matkou, je Jedno s velkou Shakti.

Ale vždy, když se musí vtělit Avatár, nebo velký mistr, vtělí se Sama, její část. Protože normální lidská bytost to nemůže vydržet, neunese v sobě tolik světla. Samozřejmě má každý toto světlo, ale toto je část většího světla, které se vtěluje. Musí to být někdo, kdo je vyjímečný. Zajisté musela, jestli předtím prožila mnoho životů, činit velké pokání.

Žádné komentáře: