čtvrtek 3. ledna 2013

Musíte úplně vyprázdnit svou mysl.


Ježíš říkal: "Já jsem ta cesta, pravda a světlo." Je to vědomí „Já“, Kristovo vědomí, které vede lidstvo. Ano, každého z vás. Toto vědomí je v každém z vás. Čeká, aby se stalo aktivním.
Je velmi dobré když přijdete pro daršan, velmi dobré když sedíte v meditaci. Ale neměli by jste to dělat jen teď, měli by jste tak činit stále!
Přijetím požehnání – prana hooti, tak se nazývá - obdržíte a aktivujete světlo ve vás. To je to co mohu pro vás udělat
…zbytek je na vás!

Mohu připravit potravu, rozdrtit ji na pyré a vložit do úst, ale nemohu ji za vás spolknout… Rád bych to pro vás udělal, víte? Ale tato část je na každém z vás.


Vaše otázka bude: „Stále to zkoušíme, ale nic se neděje?“ Ale jak jsem řekl předtím, vzpomeňte si – když to zkoušíte s očekáváním, nemusí se nic stát. Musíte úplně vyprázdnit svou mysl. Myšlenka půjde kolem, nechte ji projít – nekrmte ji. Nejste mysl, nejste myšlenka, jste víc než to.

Žádné komentáře: