neděle 13. ledna 2013

Musíme se naučit obrátit mysl.

Musíme se naučit obrátit mysl a zaměřit se dovnitř, dovnitř sebe samotných a vidět tam Pána, nechat jej, aby se projevil…
Když Ho voláte, když vyslovujete Jeho jméno, když recitujete Jeho jméno, když zpíváte Jeho jméno, je to jako kdyby jste Ho volali. Voláte Ho "Prosím, odhal se mi". Jak je řečeno v Gítě, Krišna říká "Nepřebývám někde venku. Nepřebývám ani v srdci lidí, ale jsem tam kde je sláva, kde se zpívá k mé slávě". Totéž je psáno v Bibli "Když se dva nebo tři sejdou v mém jméně, jsem jim nablízku". To znamená, že když zpíváte jméno Boha, voláte Ho, prosíte Ho, aby se ve vás probudil, žádáte Ho, aby k vám přišel a odhalit se vám. Čím víc to budete dělat, tím více se projeví jako tato Láska. Čím víc po něm toužíte, tím raději budete dělat svou sádhanu, vaše mysl bude více pod kontrolou. A když je vaše mysl pod kontrolou, když máte klidnou mysl, budete klidní. Budete mít klid uvnitř v těle a přenesete klid, tento klid, na vaše okolí. Stanete se nástrojem této Božské lásky. Ale při tomto prvním kroku je nutné obracet se nejen navenek, ale je nutné obracet se do sebe a najít Boha. To mi připomíná, že se velmi často lidé bojí okolí. Mají strach a stále sledují co si o nich okolí myslí. To je slabost lidí, skutečně, neustále hledají informace o ostatních a zapomínají jak mohou věci změnit.

Připomnělo mi to příběh, ve kterém vystupuje jeden sannyas, sannyasin, sadhu…

Bydlel přímo naproti domu, kde bydlela jedna žena, prostitutka. Takže se každý den díval na to, kolik mužů prostitutku navštívilo. Počítal. Jednoho dne se rozhodl jít za ní a povídá: "Ženo, ty nevíš jak moc jsi hříšná. Určitě půjdeš za všechny ty hříchy do pekla. Musíš opravdu činit pokání a změnit svůj život." Tato chudá žena, když to slyšela, byla velmi vylekaná a šokovaná. Velmi hořce plakala, víte, plakala a litovala a cítila se uvnitř tak špatně když slyšela kolika hříchů se dopustila. Modlila se k Maha Višnu a říkala: "Pane, odpusť mi, já nevěděla kolika hříchů jsem se dopustila." Tak plakala a plakala, ale tím že prostituce byla její jediný způsob obživy, nemohla skutečně svůj život změnit. Takže, když viděl, že i po rozhovoru s ním se nezměnila, sannyasin přemýšlel a povídá: "Za každou osobu dám jeden kámen před dům, abych jí ukázal, jak moc hřeší.“ A tak za nějakou dobu tam byla velká homada kamení. Šel k té ženě a povídá “Vidíš tu velkou hromadu kamení? To jsou všechno tvé hříchy.” A opět plakala, každý den plakala. Upřímně prosila Boha o odpuštění.
Stalo se, že po této události prostitutka zemřela a zároveň sannyasin, který byl brahminem, také zemřel...
A jak tak čekal kdo si pro něj přijde, víte, myslel si, že když je brahmin přijdou pro něj andělé Boží a odvedou ho. Jak tak čekal, uviděl, že andělé Boží, andělé Maha Višnu přicházejí a berou duši prostitutky do Vaikunty, do nebe. A pro něj přišel Bůh smrti, vzít ho a odnést do pekla. Takže na protest začal křičet, stěžujíc si jak je to nespravedlivé “Já jsem sannyasin, jsem brahmin, strávil jsem život modlitbou k Bohu a tady prostitutka jde do nebe a já do pekla.” Nato strážci Maha Višnu, služebníci Maha Višnu řekli "No, pokaždé když jsi ji obvinil, upřímně toho litovala a prosila Boha o odpuštění a neustále zpívala Boží jména ve svém srdci. Zatímco ty jsi o Bohu neuvažoval i když jsi seděl venku a modlil se, uvniř svého srdce jsi přemýšlel o hříchu, který páchá tato žena. Proto tedy jdeš do pekla.”


Stejně tak, kam dáte své srdce, tam směřujete. To je to co se říká v Bibli. Když vaše srdce je zaměřeno na Božství, Božství bude neustále ve vás, v každé vaší části, a začnete tuto Božskou lásku vyzařovat a dávat ji všem. Takže se stanete nástrojem, jak jsem o tom předtím mluvil. Ale pokud se soustředíte na negativitu, kterou stále vidíte - protože vaše oči stále vnímají věci které nejsou dobré - dostanete se do pasti této iluze. Jediný způsob, jak můžete opravdu osvobodit sebe je odevzdat se Bohu k nohám, víte, a skutečně říci "Pane, vezmi mne." Víte, Bůh je soucitný. Bude vás držet a bude se o vás starat a vždy vám pošle pomoc. Taková je Jeho láska. Takže se soustřeďte ne na negativitu, ale na Božství a volejte Ho ve vás. Nestyďte se zpívat Boží jméno. A také se nestyďte, protože to není o jiných - je to o vás a Bohu.

Žádné komentáře: