neděle 27. ledna 2013

Co skutečně znamená bhakti.

Svatý František vyslovil v jedné ze svých nejznámějších modliteb:
Je to v dávání toho, co jsme obdrželi.

To je to, co skutečně znamená bhakti. Dát sebe, zcela, z lásky. Tak můžeme odmaskovat to ego, které vytváří naše mysl a které nás obklopuje pýchou, negativismem, omezením, úsudky a strachem. Můžeme najít sílu vůle a víru, která nám umožňuje trpělivě očistit sebe, dost na rozvoj hluboké touhy po Božské jednotě, přijímat s pozitivitou vše co se naskytne, než dosáhneme konečného cíle. Kéž bychom vybudovali disciplínu přetrvávat v naší sádhaně dosti dlouho na získání plodů naší pujy, japy, meditace nebo jiného způsobu, jehož prostřednictvím vyjadřujeme naši lásku k Bohu. Kéž se probudíme a transformujeme sami sebe na naší duchovní cestě a můžeme vidět světlo kterým jsme, při naslouchání našemu vnitřnímu hlasu, který nás vede k trvalé svobodě. A co je nejdůležitější, můžeme získat milost Gurua, Božské Matky a Boha, najít konečně naši cestu zpět domů.

Žádné komentáře: