čtvrtek 15. března 2012

Tajemství Boží liturgie

3. března 2012 měl Sri Swami Vishwananda jako součást liturgie vyjímečné kázání, vysvětující hlubší význam svatého přijímání. Před Swamiho promluvou jsme si přečetli následující část z evangelia: John 1:43-51, kde Ježíš najde Filipa, a pak Filip najde Nathaela. Úvodní část nebyla zaznamenána správně, tak zde najdete přepis až do bodu kde zvukový soubor začíná:

"Filip se ptá: Kdo je Ježíš? Je opravdu Syn Boží, je opravdu Mesiáš kterého jsme čekali, o kterém mluvili proroci? Všechny tyto pochybnosti jsou normální na počátku duchovní cesty, cesty hledání, je normální že vyvstávají otázky, ale když vyvstávají otázky, budete muset požádat o odpověď lidi kteří znají odpověď. Musíte se ptát lidí kteří nejsou sami pomýleni. Pokud již v iluzi mysli jste, a jdete, a zeptáte se někoho kdo je v iluzi, je to jako ptát se slepce na cestu. Zde se Nathael ptá Filipa, Filipa, který nemá jedinou pochybnost o tom, že Kristus je Mesiáš. Ano, on to nemusel říkat, protože ho Kristus zavolal a řekl, oznámil jsi mi že Já jsem Syn Boží když jsi mluvil pod fíkovníkem...“

Přejeme krásný poslech:


Žádné komentáře: