pondělí 5. března 2012

Požehnané japamaly

Během daršanu 28.1. 2012 jsem mohla sledovat, jak někdo dal Swamimu Vishwanandovi několik japamal k požehnání.

Když jsem viděla jeho ruku se všemi těmi různými japamalami, vzpomněla jsem si na jeden okamžik v Rishikshi 2008:

Bylo to na Yoga Festivalu, který navštívilo mnoho mezinárodních skupin. Jednou večer při procházce po tamějším ašrámu dal někdo Swamijimu do ruky čerstvě zakoupené japamaly celé skupiny k požehnání.

Využila jsem té příležitosti a vpašovala svou japamalu prostě nepozorovaně k nim. Přišlo mi to velmi chytré! (Na fotografii je to ta žlutá dřevěná japamala úplně nahoře). Nikdo si toho nevšimnul. Každý se napjatě díval, jak si Swamiji nechal do pravé ruky nalít vodu z Gangy.

Ale z nějakých důvodů se moje japamala oddělila a sklouzla na jeho paži. Jak se to mohlo stát? Nebyl tu žádný znatelný pohyb – jednoduše se tak stalo ! Fascinovaně jsem to všechno pozorovala !

Swamiji pokropil japamaly té skupiny vodou z Gangy a žehnal je. Když je pak té skupině vracel, hrozilo nebezpečí, že moje japamala spadne z jeho paže. Vzal ji, políbil a dal mi ji zpět. Věděl přesně komu patří.

Proč se to tak odehrálo, to nevím. Nikdy jsem se jej na to neptala. Bylo to dobré tak, jak to bylo.

(Naštěstí někdo tuto scénu fotografoval a já jsem teď našla fotografie v archivu. Děkuji za ně Rolfovi!)

Drishti/Springen

Žádné komentáře: